Project

Profile

Help

Support #488350

closed

Compliancy testsets ZDS 1.2

Added by Frank Samwel over 7 years ago. Updated almost 7 years ago.

Status:
Gesloten
Priority:
Normal
Assignee:
Frank Samwel
Category:
-
Sprint/Milestone:
-
Start date:
12/19/2016
Due date:
02/21/2017
% Done:

96%

Estimated time:
(Total: 0:00 h)
Behandeld in overleg:

Sub-issues 24 (1 open23 closed)

ERR #488351: Fout in schema ZDS 1.2 voor actualiseerZaakstatus_ZakLk01GeslotenMichiel Verhoef02/19/201702/21/2017

Actions
ERR #488598: actualiseerZaakstatus heeft geen kerngegevens en geen metagegevensGeslotenMichiel Verhoef02/19/201702/21/2017

Actions
ERR #488352: geefZaakStatus_ZakLv01: zkt.omschrijving en volgnummer verplicht of nietGeslotenMichiel Verhoef12/19/2016

Actions
ERR #488353: in GeefZaakDetails-ZAK-vraagScope is element identificatie niet nillableGeslotenFrank Samwel12/19/2016

Actions
ERR #488354: geefZaakDetails_ZakLa01 kardinaliteit van opschorting en verlengingGeslotenMichiel Verhoef12/19/2016

Actions
ERR #488355: geeBesluitDetails_ZakLv01 ontbreekt in wsdlGeslotenFrank Samwel12/19/2016

Actions
Bug #488356: OverdragenZaak interactie onduidelijkGeslotenMichiel Verhoef12/19/2016

Actions
ERR #488357: Toewijzing aan endpoint type niet consequent voor asynchrone vrije berichtenGeslotenFrank Samwel12/19/2016

Actions
ERR #488375: element besluitt in genereerBesluitIdentificatie_Du02GeslotenFrank Samwel12/19/2016

Actions
ERR #488381: isVan elementen optioneel of verplicht in overdragenZaak_Di01GeslotenFrank Samwel12/22/2016

Actions
ERR #488386: Geen operatie beschikbaar binnen ZDS 1.2 om besluiten bij zaak te vindenGeslotenFrank Samwel12/23/2016

Actions
ERR #488387: onjuiste verwijzing naar zkn0310_msg_mutatie.xsdGeslotenFrank Samwel12/23/2016

Actions
ERR #488388: Onjuiste kardinaliteit voor isVastgelegdIn in geefBesluitDetails_BskLa01GeslotenFrank Samwel12/23/2016

Actions
ERR #488390: Specificatie geefZaakStatus vereist indicatieLaatsteStatus waarde "J" voor gelijk, niet voor antwoord en niet in schemaGeslotenFrank Samwel01/05/2017

Actions
ERR #488391: Volgorde van elementen in specificaties komt niet overeen met volgorde in berichtVerwerktMichiel Verhoef01/06/2017

Actions
ERR #488392: Verschillende elementnamen in specificaties komen niet overeen met elementnamen in berichtGeslotenMichiel Verhoef01/06/2017

Actions
Bug #488432: noValue niet toegestaan in geefZaakdetails_zakLa01GeslotenMichiel Verhoef01/19/2017

Actions
ERR #488589: Specificatie van voegBesluitToe onverwachtGeslotenFrank Samwel02/13/2017

Actions
ERR #488593: tijdvakGeldigheid verplicht in geefBesluitDetails_BslLa01?GeslotenMichiel Verhoef02/13/2017

Actions
ERR #488595: antwoord . object . leidtTot in geefLijstBesluit_ZakLv01?GeslotenMichiel Verhoef02/13/2017

Actions
ERR #488597: object . isVan . gerelateerde . code in creeerZaak_zakLk01 verplicht?GeslotenFrank Samwel02/13/2017

Actions
ERR #488621: Scope inhoud verplicht in vraagberichten ZDS?GeslotenMichiel Verhoef02/20/2017

Actions
ERR #488636: Kardinaliteit van isVan niet consistent in overdragenZaak_Di01GeslotenMichiel Verhoef02/23/2017

Actions
ERR #488731: verwerkingssoort op isVan in creeerZaak is onterecht beperkt tot "I"GeslotenMichiel Verhoef03/08/2017

Actions

Also available in: Atom PDF