Project

Profile

Help

ERR #488731

closed

Support #488350: Compliancy testsets ZDS 1.2

verwerkingssoort op isVan in creeerZaak is onterecht beperkt tot "I"

Added by Frank Samwel over 7 years ago. Updated about 7 years ago.

Status:
Gesloten
Priority:
Normal
Category:
opgenomen in patch
Sprint/Milestone:
Start date:
03/08/2017
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
Behandeld in overleg:

Description

het attribuut verwerkingssoort op element isVan in bericht creeerZaak_ZakLk01 heeft nu volgens schema verplicht de waarde "I".

Dit is niet correct. Volgens StUF tabel 5.5 moet bij mutatiesoort "T" de verwerkingssoort van relaties gelijk zijn aan "T".

Het is nu dus niet meer mogelijk een creeerZaak_ZakLk01 bericht te maken die voldoet aan StUF eisen

Actions #1

Updated by Michiel Verhoef over 7 years ago

 • Category set to nog niet in patch
 • Sprint/Milestone set to ZDS 1.2 Patch (2017 Q1)
Actions #2

Updated by Michiel Verhoef over 7 years ago

 • Status changed from Nieuw to Oplossing uitgewerkt

Deze bevinding is correct, ook op hetzelfde moment gemeld door Wigo4it.

zds0120_ent_zs-dms.xsd schema aangepast naar:

  <complexType name="CreeerZaak-ZAKZKT-kennisgeving">
    <annotation>
      <documentation>In de gerelateerde is alleen verwerkingssoort I toegestaan</documentation>
    </annotation>
    <complexContent>
      <restriction base="ZKN:ZAKZKT-basis">
        <sequence>
          <element name="gerelateerde" type="ZKN:CreeerZaak-ZKT-kerngegevensKennisgeving"/>
          <element ref="StUF:extraElementen" minOccurs="0"/>
        </sequence>
        <attribute ref="StUF:entiteittype" use="required" fixed="ZAKZKT"/>
        <attribute ref="StUF:scope" use="prohibited"/>
        <attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="required" fixed="T"/>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>
  <complexType name="CreeerZaak-ZKT-kerngegevensKennisgeving">
    <complexContent>
      <restriction base="ZKN:ZKT-basis">
        <sequence>
          <element name="omschrijving" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
          <element name="code" type="ZKN:Code-e"/>
          <element name="ingangsdatumObject" type="StUF:DatumMetIndicator" nillable="true" minOccurs="0"/>
        </sequence>
        <attribute ref="StUF:entiteittype" use="required" fixed="ZKT"/>
        <attribute ref="StUF:noValue" use="prohibited"/>
        <attribute ref="StUF:scope" use="prohibited"/>
        <attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="required" fixed="I"/>
      </restriction>
    </complexContent>
  </complexType>
Actions #3

Updated by Michiel Verhoef about 7 years ago

 • Status changed from Oplossing uitgewerkt to Oplossing goedgekeurd
Actions #4

Updated by Michiel Verhoef about 7 years ago

 • Category deleted (nog niet in patch)
Actions #5

Updated by Michiel Verhoef about 7 years ago

 • Category set to opgenomen in patch
Actions #6

Updated by Michiel Verhoef about 7 years ago

 • Tracker changed from Bug to ERR
Actions #7

Updated by Michiel Verhoef about 7 years ago

 • Status changed from Oplossing goedgekeurd to Gesloten

Also available in: Atom PDF