Project

Profile

Help

ERR #488593

closed

Support #488350: Compliancy testsets ZDS 1.2

tijdvakGeldigheid verplicht in geefBesluitDetails_BslLa01?

Added by Frank Samwel over 7 years ago. Updated about 7 years ago.

Status:
Gesloten
Priority:
Normal
Category:
opgenomen in patch
Sprint/Milestone:
Start date:
02/13/2017
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
Behandeld in overleg:

Description

In ยง4.1.10.2 staat bij antwoord . object . tijdvakGeldigheid optioneel (o), maar antwoord . object . tijdvakGeldigheid . beginGeldigheid is verplicht (v).

Had bij antwoord . object . tijdvakGeldigheid . beginGeldigheid en antwoord . object . tijdvakGeldigheid . eindGeldigheid eigenlijk v* moeten staan? Of is antwoord . object . tijdvakGeldigheid verplicht?

Idem over antwoord . object . isUitkomstVan (o) en antwoord . object . isUitkomstVan . gerelateerde . zaakIdentificatie (v)

Actions #1

Updated by Frank Samwel over 7 years ago

  • Subject changed from tijdvakGeldigheid verplicht in geefBesluitDetails_BslLv01? to tijdvakGeldigheid verplicht in geefBesluitDetails_BslLa01?
Actions #2

Updated by Frank Samwel over 7 years ago

  • Parent issue set to #488350
Actions #3

Updated by Michiel Verhoef about 7 years ago

  • Tracker changed from Taak to ERR
  • Status changed from Nieuw to Oplossing uitgewerkt
  • Sprint/Milestone set to ZDS 1.2 Patch (2017 Q1)

In beide gevallen zijn de groepselementen verplicht omdat bepaalde onderliggende gegevens verplicht zijn.
Dit is aangepast in de schema's en de specificaties.

Actions #4

Updated by Michiel Verhoef about 7 years ago

  • Category set to nog niet in patch
Actions #5

Updated by Michiel Verhoef about 7 years ago

  • Status changed from Oplossing uitgewerkt to Oplossing goedgekeurd
Actions #6

Updated by Michiel Verhoef about 7 years ago

  • Category deleted (nog niet in patch)
Actions #7

Updated by Michiel Verhoef about 7 years ago

  • Category set to opgenomen in patch
Actions #8

Updated by Michiel Verhoef about 7 years ago

  • Status changed from Oplossing goedgekeurd to Gesloten

Also available in: Atom PDF