Project

Profile

Help

ERR #488636

closed

Support #488350: Compliancy testsets ZDS 1.2

Kardinaliteit van isVan niet consistent in overdragenZaak_Di01

Added by Frank Samwel over 7 years ago. Updated about 7 years ago.

Status:
Gesloten
Priority:
Normal
Category:
opgenomen in patch
Sprint/Milestone:
Start date:
02/23/2017
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
Behandeld in overleg:

Description

In bericht overdragenZaak_Di01 moet volgens specificatie isVan zitten met kardinaliteit 1..1

In schema is de kardinaliteit echter 1..*:
<complexType name="OverdragenZaak-ZAK-opdracht-r">
<complexContent>
<restriction base="ZKN:ZAK-basis">
<sequence>
<element name="identificatie" type="ZKN:ZaakIdentificatie-r"/>
<element name="isVan" type="ZKN:OverdragenZaak-ZAKZKT-kerngegevens" nillable="true" maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>

Heeft de zaak hier nu maximaal 1 of mogelijk meerdere zaaktypen?

Ook zijn de verschillende verplichte elementen binnen isVan nillable. Mag dus een zaak worden overgedragen met lege zaaktypecode?

Actions #1

Updated by Frank Samwel over 7 years ago

  • Description updated (diff)
Actions #2

Updated by Michiel Verhoef over 7 years ago

  • Category set to nog niet in patch
  • Status changed from Nieuw to Oplossing uitgewerkt
  • Sprint/Milestone set to ZDS 1.2 Patch (2017 Q1)

De kardinaliteit is in het schema aangepast zodat een zaak slechts van 1 zaaktype kan zijn

Actions #3

Updated by Michiel Verhoef about 7 years ago

  • Status changed from Oplossing uitgewerkt to Oplossing goedgekeurd
Actions #4

Updated by Michiel Verhoef about 7 years ago

  • Category deleted (nog niet in patch)
Actions #5

Updated by Michiel Verhoef about 7 years ago

  • Category set to opgenomen in patch
Actions #6

Updated by Michiel Verhoef about 7 years ago

  • Tracker changed from Bug to ERR
Actions #7

Updated by Michiel Verhoef about 7 years ago

  • Status changed from Oplossing goedgekeurd to Gesloten

Also available in: Atom PDF