Project

Profile

Help

ERR #488381

closed

Support #488350: Compliancy testsets ZDS 1.2

isVan elementen optioneel of verplicht in overdragenZaak_Di01

Added by Frank Samwel over 7 years ago. Updated about 7 years ago.

Status:
Gesloten
Priority:
Normal
Assignee:
Frank Samwel
Category:
opgenomen in patch
Sprint/Milestone:
Start date:
12/22/2016
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
Behandeld in overleg:

Description

In overdragenZaak_Di01 zijn de elementen object.isVan.gerelateerde.omschrijving en object.isVan.gerelateerde.code verplicht volgens specificaties. Maar in het schema zijn deze elementen optioneel.

Welke is het?


Files

zds0120_msg_stuf_zs-dms.xsd (13.9 KB) zds0120_msg_stuf_zs-dms.xsd Michiel Verhoef, 12/23/2016 09:01 AM
zds0120_msg_zs-dms.xsd (8.68 KB) zds0120_msg_zs-dms.xsd Michiel Verhoef, 12/23/2016 09:01 AM
zds0120_ent_zs-dms.xsd (139 KB) zds0120_ent_zs-dms.xsd Michiel Verhoef, 12/23/2016 09:02 AM

Also available in: Atom PDF