Project

Profile

Help

ERR #488381 » zds0120_msg_stuf_zs-dms.xsd

Michiel Verhoef, 12/23/2016 09:01 AM

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2013 sp1 (http://www.altova.com) by Robert Melskens (Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten) -->
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" targetNamespace="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="031001">
<annotation>
<documentation>
Bestand bevat de stuurgegevensdefinities voor het opvragen van gegenereerde zaakidentificatie i.h.k.v. het ZS-DMS koppelvlak.
Wijzigingen t.b.v. patch 21 (1-4-2015) vergeleken met versie 031000 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- ERR289: Het complexType 'Datum-r' is vanuit dit schema verplaatst naar het schema 'stuf0301.xsd'.
- ERR0353: Het schema is voorzien van de afgesproken structuur in 'appinfo'
</documentation>
<appinfo>
<StUF:onderdeel>http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310</StUF:onderdeel>
<StUF:patch>25</StUF:patch>
<StUF:patchdatum>20160701</StUF:patchdatum>
<StUF:schemaversie>1</StUF:schemaversie>
</appinfo>
</annotation>
<include schemaLocation="../../0301/stuf0301mtom.xsd"/>
<!--ComplexTypes voor Stuurgegevens. -->
<complexType name="Di02-Stuurgegevens-gzi">
<complexContent>
<restriction base="StUF:StuurgegevensDi02">
<sequence>
<element name="berichtcode" type="StUF:BerichtcodeDi02"/>
<element name="zender" type="StUF:Systeem" minOccurs="0"/>
<element name="ontvanger" type="StUF:Systeem" minOccurs="0"/>
<element name="referentienummer" type="StUF:Refnummer" minOccurs="0"/>
<element name="tijdstipBericht" type="StUF:Tijdstip" minOccurs="0"/>
<element name="functie" type="StUF:FunctiegenereerZaakidentificatie"/>
</sequence>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="Du02-Stuurgegevens-gzi">
<complexContent>
<restriction base="StUF:StuurgegevensDu02">
<sequence>
<element name="berichtcode" type="StUF:BerichtcodeDu02"/>
<element name="zender" type="StUF:Systeem" minOccurs="0"/>
<element name="ontvanger" type="StUF:Systeem" minOccurs="0"/>
<element name="referentienummer" type="StUF:Refnummer" minOccurs="0"/>
<element name="tijdstipBericht" type="StUF:Tijdstip" minOccurs="0"/>
<element name="crossRefnummer" type="StUF:Refnummer" minOccurs="0"/>
<element name="functie" type="StUF:FunctiegenereerZaakidentificatie"/>
</sequence>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="Di02-Stuurgegevens-gzdb">
<complexContent>
<restriction base="StUF:StuurgegevensDi02">
<sequence>
<element name="berichtcode" type="StUF:BerichtcodeDi02"/>
<element name="zender" type="StUF:Systeem" minOccurs="0"/>
<element name="ontvanger" type="StUF:Systeem" minOccurs="0"/>
<element name="referentienummer" type="StUF:Refnummer" minOccurs="0"/>
<element name="tijdstipBericht" type="StUF:Tijdstip" minOccurs="0"/>
<element name="functie" type="StUF:FunctiegeefZaakdocumentbewerken"/>
</sequence>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="Du02-Stuurgegevens-gzdb">
<complexContent>
<restriction base="StUF:StuurgegevensDu02">
<sequence>
<element name="berichtcode" type="StUF:BerichtcodeDu02"/>
<element name="zender" type="StUF:Systeem" minOccurs="0"/>
<element name="ontvanger" type="StUF:Systeem" minOccurs="0"/>
<element name="referentienummer" type="StUF:Refnummer" minOccurs="0"/>
<element name="tijdstipBericht" type="StUF:Tijdstip" minOccurs="0"/>
<element name="crossRefnummer" type="StUF:Refnummer" minOccurs="0"/>
<element name="functie" type="StUF:FunctiegeefZaakdocumentbewerken"/>
</sequence>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="Di02-Stuurgegevens-gdi">
<complexContent>
<restriction base="StUF:StuurgegevensDi02">
<sequence>
<element name="berichtcode" type="StUF:BerichtcodeDi02"/>
<element name="zender" type="StUF:Systeem" minOccurs="0"/>
<element name="ontvanger" type="StUF:Systeem" minOccurs="0"/>
<element name="referentienummer" type="StUF:Refnummer" minOccurs="0"/>
<element name="tijdstipBericht" type="StUF:Tijdstip" minOccurs="0"/>
<element name="functie" type="StUF:FunctiegenereerDocumentidentificatie"/>
</sequence>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="Di02-Stuurgegevens-gbi">
<complexContent>
<restriction base="StUF:StuurgegevensDi02">
<sequence>
<element name="berichtcode" type="StUF:BerichtcodeDi02"/>
<element name="zender" type="StUF:Systeem" minOccurs="0"/>
<element name="ontvanger" type="StUF:Systeem" minOccurs="0"/>
<element name="referentienummer" type="StUF:Refnummer" minOccurs="0"/>
<element name="tijdstipBericht" type="StUF:Tijdstip" minOccurs="0"/>
<element name="functie" type="StUF:FunctiegenereerBesluitidentificatie"/>
</sequence>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="Du02-Stuurgegevens-gdi">
<complexContent>
<restriction base="StUF:StuurgegevensDu02">
<sequence>
<element name="berichtcode" type="StUF:BerichtcodeDu02"/>
<element name="zender" type="StUF:Systeem" minOccurs="0"/>
<element name="ontvanger" type="StUF:Systeem" minOccurs="0"/>
<element name="referentienummer" type="StUF:Refnummer" minOccurs="0"/>
<element name="tijdstipBericht" type="StUF:Tijdstip" minOccurs="0"/>
<element name="crossRefnummer" type="StUF:Refnummer" minOccurs="0"/>
<element name="functie" type="StUF:FunctiegenereerDocumentidentificatie"/>
</sequence>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="Du02-Stuurgegevens-gbi">
<complexContent>
<restriction base="StUF:StuurgegevensDu02">
<sequence>
<element name="berichtcode" type="StUF:BerichtcodeDu02"/>
<element name="zender" type="StUF:Systeem" minOccurs="0"/>
<element name="ontvanger" type="StUF:Systeem" minOccurs="0"/>
<element name="referentienummer" type="StUF:Refnummer" minOccurs="0"/>
<element name="tijdstipBericht" type="StUF:Tijdstip" minOccurs="0"/>
<element name="crossRefnummer" type="StUF:Refnummer" minOccurs="0"/>
<element name="functie" type="StUF:FunctiegenereerBesluitidentificatie"/>
</sequence>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="Di02-Stuurgegevens-uzd">
<complexContent>
<restriction base="StUF:StuurgegevensDi02">
<sequence>
<element name="berichtcode" type="StUF:BerichtcodeDi02"/>
<element name="zender" type="StUF:Systeem" minOccurs="0"/>
<element name="ontvanger" type="StUF:Systeem" minOccurs="0"/>
<element name="referentienummer" type="StUF:Refnummer" minOccurs="0"/>
<element name="tijdstipBericht" type="StUF:Tijdstip" minOccurs="0"/>
<element name="functie" type="StUF:FunctieupdateZaakdocument"/>
</sequence>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="Di02-Stuurgegevens-ozd">
<complexContent>
<restriction base="StUF:StuurgegevensDi02">
<sequence>
<element name="berichtcode" type="StUF:BerichtcodeDi02"/>
<element name="zender" type="StUF:Systeem" minOccurs="0"/>
<element name="ontvanger" type="StUF:Systeem" minOccurs="0"/>
<element name="referentienummer" type="StUF:Refnummer" minOccurs="0"/>
<element name="tijdstipBericht" type="StUF:Tijdstip" minOccurs="0"/>
<element name="functie" type="StUF:FunctieontkoppelZaakdocument"/>
</sequence>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="Di02-Stuurgegevens-cc">
<complexContent>
<restriction base="StUF:StuurgegevensDi02">
<sequence>
<element name="berichtcode" type="StUF:BerichtcodeDi02"/>
<element name="zender" type="StUF:Systeem" minOccurs="0"/>
<element name="ontvanger" type="StUF:Systeem" minOccurs="0"/>
<element name="referentienummer" type="StUF:Refnummer" minOccurs="0"/>
<element name="tijdstipBericht" type="StUF:Tijdstip" minOccurs="0"/>
<element name="functie" type="StUF:FunctiecancelCheckout"/>
</sequence>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<!--ComplexTypes voor Parameters -->
<complexType name="ParametersVoegToeBSL_Lk01-type">
<complexContent>
<restriction base="StUF:ParametersKennisgeving">
<sequence>
<element name="mutatiesoort">
<simpleType>
<restriction base="StUF:Mutatiesoort">
<enumeration value="T"/>
</restriction>
</simpleType>
</element>
<element name="indicatorOvername" type="StUF:IndicatorOvername" default="V" minOccurs="0"/>
</sequence>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="ParametersWijzigBSL_Lk01-type">
<complexContent>
<restriction base="StUF:ParametersKennisgeving">
<sequence>
<element name="mutatiesoort">
<simpleType>
<restriction base="StUF:Mutatiesoort">
<enumeration value="W"/>
</restriction>
</simpleType>
</element>
<element name="indicatorOvername" type="StUF:IndicatorOvername" default="V" minOccurs="0"/>
</sequence>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="ParametersVraag-gzdb">
<complexContent>
<restriction base="StUF:ParametersVraag-basis">
<sequence>
<element name="indicatorAfnemerIndicatie" type="boolean" default="false" minOccurs="0"/>
</sequence>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="ParametersAntwoord-gzdb">
<complexContent>
<restriction base="StUF:ParametersAntwoord">
<sequence>
<element name="indicatorAfnemerIndicatie" type="boolean" default="false" minOccurs="0"/>
</sequence>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<!-- ComplexTypes voor simpleContent. -->
<!-- SimpleTypes voor functies -->
<simpleType name="FunctiegenereerZaakidentificatie">
<annotation>
<documentation>Functie = genereerZaakidentificatie</documentation>
</annotation>
<restriction base="StUF:Functie">
<enumeration value="genereerZaakidentificatie"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="FunctiegeefZaakdocumentbewerken">
<annotation>
<documentation>Functie = geefZaakdocumentbewerken</documentation>
</annotation>
<restriction base="StUF:Functie">
<enumeration value="geefZaakdocumentbewerken"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="FunctiegenereerDocumentidentificatie">
<annotation>
<documentation>Functie = genereerDocumentidentificatie</documentation>
</annotation>
<restriction base="StUF:Functie">
<enumeration value="genereerDocumentidentificatie"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="FunctiegenereerBesluitidentificatie">
<annotation>
<documentation>Functie = genereerBesluitidentificatie</documentation>
</annotation>
<restriction base="StUF:Functie">
<enumeration value="genereerBesluitidentificatie"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="FunctieupdateZaakdocument">
<annotation>
<documentation>Functie = updateZaakdocument</documentation>
</annotation>
<restriction base="StUF:Functie">
<enumeration value="updateZaakdocument"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="FunctieontkoppelZaakdocument">
<annotation>
<documentation>Functie = ontkoppelZaakdocument</documentation>
</annotation>
<restriction base="StUF:Functie">
<enumeration value="ontkoppelZaakdocument"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="FunctiecancelCheckout">
<annotation>
<documentation>Functie = cancelCheckout</documentation>
</annotation>
<restriction base="StUF:Functie">
<enumeration value="cancelCheckout"/>
</restriction>
</simpleType>
<!-- OverdragenZaak -->
<complexType name="Di01-Stuurgegevens-oz">
<complexContent>
<restriction base="StUF:StuurgegevensDi01">
<sequence>
<element name="berichtcode" type="StUF:BerichtcodeDi01" fixed="Di01"/>
<element name="zender" type="StUF:Systeem"/>
<element name="ontvanger" type="StUF:Systeem"/>
<element name="referentienummer" type="StUF:Refnummer"/>
<element name="tijdstipBericht" type="StUF:Tijdstip"/>
<element name="functie" type="StUF:FunctieoverdragenZaak"/>
</sequence>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="Du01-Stuurgegevens-oz">
<complexContent>
<restriction base="StUF:StuurgegevensDu01">
<sequence>
<element name="berichtcode" type="StUF:BerichtcodeDu01" fixed="Du01"/>
<element name="zender" type="StUF:Systeem"/>
<element name="ontvanger" type="StUF:Systeem"/>
<element name="referentienummer" type="StUF:Refnummer"/>
<element name="tijdstipBericht" type="StUF:Tijdstip"/>
<element name="crossRefnummer" type="StUF:Refnummer"/>
<element name="functie" type="StUF:FunctieoverdragenZaak"/>
</sequence>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<!-- SimpleTypes voor functies -->
<simpleType name="FunctienotificeerOverZaak">
<annotation>
<documentation>Functie = notificeerOverZaak</documentation>
</annotation>
<restriction base="StUF:Functie">
<enumeration value="notificeerOverZaak"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="FunctieinitieerNotificeerOverZaak">
<annotation>
<documentation>Functie = initieerNotificeerOverZaak</documentation>
</annotation>
<restriction base="StUF:Functie">
<enumeration value="notificeerOverZaak"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="FunctieoverdragenZaak">
<annotation>
<documentation>Functie = overdragenZaak</documentation>
</annotation>
<restriction base="StUF:Functie">
<enumeration value="overdragenZaak"/>
</restriction>
</simpleType>
</schema>
(1-1/3)