Project

Profile

Help

ERR #488381

closed

Support #488350: Compliancy testsets ZDS 1.2

isVan elementen optioneel of verplicht in overdragenZaak_Di01

Added by Frank Samwel over 7 years ago. Updated over 7 years ago.

Status:
Gesloten
Priority:
Normal
Assignee:
Frank Samwel
Category:
opgenomen in patch
Sprint/Milestone:
Start date:
12/22/2016
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
Behandeld in overleg:

Description

In overdragenZaak_Di01 zijn de elementen object.isVan.gerelateerde.omschrijving en object.isVan.gerelateerde.code verplicht volgens specificaties. Maar in het schema zijn deze elementen optioneel.

Welke is het?


Files

zds0120_msg_stuf_zs-dms.xsd (13.9 KB) zds0120_msg_stuf_zs-dms.xsd Michiel Verhoef, 12/23/2016 09:01 AM
zds0120_msg_zs-dms.xsd (8.68 KB) zds0120_msg_zs-dms.xsd Michiel Verhoef, 12/23/2016 09:01 AM
zds0120_ent_zs-dms.xsd (139 KB) zds0120_ent_zs-dms.xsd Michiel Verhoef, 12/23/2016 09:02 AM
Actions #1

Updated by Michiel Verhoef over 7 years ago

In de bijgevoegde schema's zijn de in de documentatie verplichte elementen ook verplicht gesteld. Kun je deze schema's testen op het STP?

NB. Met deze oplossing van dit issue is gelijk de import van schema's van Regie- Zaakservices losgetrokken.

Actions #2

Updated by Michiel Verhoef over 7 years ago

  • Sprint/Milestone set to ZDS 1.2 Patch (2017 Q1)
Actions #3

Updated by Frank Samwel over 7 years ago

  • Parent issue set to #488350
Actions #4

Updated by Michiel Verhoef over 7 years ago

  • Private changed from No to Yes
Actions #5

Updated by Michiel Verhoef over 7 years ago

  • Private changed from Yes to No
Actions #6

Updated by Michiel Verhoef over 7 years ago

  • Status changed from Oplossing uitgewerkt to Oplossing goedgekeurd
Actions #7

Updated by Michiel Verhoef over 7 years ago

  • Category set to opgenomen in patch
Actions #8

Updated by Michiel Verhoef over 7 years ago

  • Tracker changed from Taak to ERR
Actions #9

Updated by Michiel Verhoef over 7 years ago

  • Status changed from Oplossing goedgekeurd to Gesloten

Also available in: Atom PDF