Project

Profile

Help

Taak #408621

closed

Taak #487324: Aanpassing berichten en berichtinteracties

RFC: berichtcatalogus 'zs-dms' verhuizen naar eigen namespace

Added by Michiel Verhoef over 9 years ago. Updated almost 8 years ago.

Status:
Gesloten
Priority:
Normal
Category:
-
Sprint/Milestone:
Start date:
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
Behandeld in overleg:
Requirements priority:

Description

https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/koppelvlak-zs-dms/rfc-berichtcatalogus-zs-dms-verhuizen-naar-eigen-namespace

De vrije berichten van het koppelvlak Zaak- en Documentservices (o.a. genereerZaakIdentificatie_Di02, etc.) zijn gedefinieerd als een berichtcatalogus van StUF-ZKN 3.10 in de folder ‘zs-dms’. Dit houdt in dat deze berichten dezelfde namespace hebben als het sectormodel StUF-ZKN 3.10, te weten 'http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310'. Dit leidt tot problemen omdat je geen nieuwe versie kunt uitbrengen van deze berichtcatalogus. Immers de enige manier om oude en nieuwe berichten van elkaar te onderscheiden is via de namespace-uri. Nu is de enige optie om met het hele sectormodel over te gaan op een nieuwe versie. Dat laatste is niet realistisch omdat koppelvlakken c.q. berichtcatalogi doorgaans een veel hogere release frequentie hebben dan het sectormodel waarop ze gebaseerd zijn.

Zie deze discussie voor een oplossing van dit probleem. https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-zkn-310/rfc-berichtcatalogus-zs-dms-krijgt-eigen-namespace

Mijn voorstel is om deze oplossing te realiseren in Standaard Zaak- en Documentservices versie 1.2. In mijn ogen is dit absoluut weer een stap voorwaarts, omdat je nette scherpe koppelvlakken met eigen versies kunt definiëren.

Also available in: Atom PDF