Project

Profile

Help

Taak #408621

closed

Taak #487324: Aanpassing berichten en berichtinteracties

RFC: berichtcatalogus 'zs-dms' verhuizen naar eigen namespace

Added by Michiel Verhoef over 9 years ago. Updated almost 8 years ago.

Status:
Gesloten
Priority:
Normal
Category:
-
Sprint/Milestone:
Start date:
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
Behandeld in overleg:
Requirements priority:

Description

https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/koppelvlak-zs-dms/rfc-berichtcatalogus-zs-dms-verhuizen-naar-eigen-namespace

De vrije berichten van het koppelvlak Zaak- en Documentservices (o.a. genereerZaakIdentificatie_Di02, etc.) zijn gedefinieerd als een berichtcatalogus van StUF-ZKN 3.10 in de folder ‘zs-dms’. Dit houdt in dat deze berichten dezelfde namespace hebben als het sectormodel StUF-ZKN 3.10, te weten 'http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310'. Dit leidt tot problemen omdat je geen nieuwe versie kunt uitbrengen van deze berichtcatalogus. Immers de enige manier om oude en nieuwe berichten van elkaar te onderscheiden is via de namespace-uri. Nu is de enige optie om met het hele sectormodel over te gaan op een nieuwe versie. Dat laatste is niet realistisch omdat koppelvlakken c.q. berichtcatalogi doorgaans een veel hogere release frequentie hebben dan het sectormodel waarop ze gebaseerd zijn.

Zie deze discussie voor een oplossing van dit probleem. https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-zkn-310/rfc-berichtcatalogus-zs-dms-krijgt-eigen-namespace

Mijn voorstel is om deze oplossing te realiseren in Standaard Zaak- en Documentservices versie 1.2. In mijn ogen is dit absoluut weer een stap voorwaarts, omdat je nette scherpe koppelvlakken met eigen versies kunt definiëren.

Actions #1

Updated by Michiel Verhoef over 9 years ago

 • Status changed from Nieuw to Toegewezen
 • Sprint/Milestone changed from 25 maart to ZS-DMS 1.2.0
Actions #2

Updated by Michiel Verhoef about 9 years ago

 • Sprint/Milestone changed from ZS-DMS 1.2.0 to Teleconferentie 21 mei
Actions #3

Updated by Michiel Verhoef about 9 years ago

Besproken op de telco van 21-05-2015. Onderstaande uit de notulen:

Hierover is een lange discussie gevoerd. In principe willen de leveranciers hetzelfde. Er is wel verschil van mening over de termijn en manier waarop een eigen namespace doorgevoerd kan worden. Ook komt naar voren dat sommige vrije berichten feitelijk wrappers om bestaande StUF ZKN berichten zijn. Wouter geeft aan dat dit ook een ideale gelegenheid zou zijn om deze berichten te herzien.

Alles bij elkaar kan er geen besluit genomen worden en wordt dit punt doorgeschoven naar de bijeenkomst van 10 juni.

Het doorvoeren van een eigen namespace heeft ook gevolgen voor de Informatie Modellen. Om dit goed te borgen zal Michiel vanuit KING Arjan Kloosterboer uitnodigen bij de bijeenkomst aanwezig te zijn om de discussie goed te kunnen voeren (actie 06 - Michiel).

Tot slot vraagt Michiel aan een ieder om voor die vergadering goed op een rijtje te hebben wat het voor eigen applicaties en landschap gaat betekenen, zodat op 10 juni de discussie goed gevoerd kan worden (actie 07 - allen).

Actions #4

Updated by Michiel Verhoef about 9 years ago

 • Sprint/Milestone changed from Teleconferentie 21 mei to ZS-DMS 1.2.0
Actions #5

Updated by Michiel Verhoef about 9 years ago

 • Sprint/Milestone changed from ZS-DMS 1.2.0 to ZS-DMS 1.1.0
Actions #6

Updated by Michiel Verhoef almost 9 years ago

 • Sprint/Milestone changed from ZS-DMS 1.1.0 to ZS-DMS 1.2.0
Actions #7

Updated by Michiel Verhoef over 8 years ago

 • Parent issue set to #487324
Actions #8

Updated by Michiel Verhoef over 8 years ago

Berichtschemas verplaatst naar nieuwe map /zds0120 en voorzien van eigen namespace:
http://www.stufstandaarden.nl/koppelvlak/zds0120/201603

Actions #9

Updated by Michiel Verhoef over 8 years ago

 • Status changed from Toegewezen to Verwerkt

nieuwe berichtschema's toegevoegd aan nieuwe map /zds0120

Actions #10

Updated by Michiel Verhoef about 8 years ago

 • Status changed from Verwerkt to In behandeling
Actions #11

Updated by Michiel Verhoef about 8 years ago

 • Status changed from In behandeling to Verwerkt
Actions #12

Updated by Michiel Verhoef almost 8 years ago

 • Status changed from Verwerkt to Gesloten

Also available in: Atom PDF