Project

Profile

Help

ERR #488636

Updated by Frank Samwel almost 7 years ago

In bericht overdragenZaak_Di01 moet volgens specificatie isVan zitten met kardinaliteit 1..1 

 In schema is de kardinaliteit echter 1..*: 
	 <complexType name="OverdragenZaak-ZAK-opdracht-r"> 
		 <complexContent> 
			 <restriction base="ZKN:ZAK-basis"> 
				 <sequence> 
					 <element name="identificatie" type="ZKN:ZaakIdentificatie-r"/> 
					 <element name="isVan" type="ZKN:OverdragenZaak-ZAKZKT-kerngegevens" nillable="true" maxOccurs="unbounded"/> 
				 </sequence> 
			 </restriction> 
		 </complexContent> 
	 </complexType> 

 Heeft de zaak hier nu maximaal 1 of mogelijk meerdere zaaktypen? 

 Ook zijn de verschillende verplichte elementen binnen isVan nillable. Mag dus een zaak worden overgedragen met lege    zaaktypecode?

Back