Project

Profile

Help

ERR #488351

closed

Support #488350: Compliancy testsets ZDS 1.2

Fout in schema ZDS 1.2 voor actualiseerZaakstatus_ZakLk01

Added by Frank Samwel over 7 years ago. Updated over 7 years ago.

Status:
Gesloten
Priority:
Normal
Category:
opgenomen in patch
Sprint/Milestone:
Start date:
02/19/2017
Due date:
02/21/2017
% Done:

100%

Estimated time:
(Total: 0:00 h)
Behandeld in overleg:

Description

In de schema’s voor ZDS 1.2 staat voor actualiseerZaakstatus_ZakLk01:
<complexType name="ActualiseerZaakstatus-ZAK-Lk01">
<sequence>
<element name="stuurgegevens" type="StUF:ZAK-StuurgegevensLk01"/>
<element name="parameters" type="StUF:ParametersLk01"/>
<element name="object" type="ZKN:ActualiseerZaakstatus-ZAK-kennisgeving" nillable="true"/>
</sequence>
</complexType>

Dit betekent dat er in dit bericht maar één voorkomen van object mag zijn. Dat klopt denk ik niet. Dit betekent m.i. dat alleen mutatiesoort en verwerkingssoort “T” mogelijk is. En dat zou betekenen dat een nieuwe zaak (niet een zaaktype) wordt toegevoegd, niet een nieuwe zaakstatus.

Zie ik dit verkeerd? Of moet dit worden aangepast in de schema’s?


Sub-issues 1 (0 open1 closed)

ERR #488598: actualiseerZaakstatus heeft geen kerngegevens en geen metagegevensGeslotenMichiel Verhoef02/19/201702/21/2017

Actions

Also available in: Atom PDF