Project

Profile

Help

Taak #487295

closed

Verwerkingssoort T of I bij gerelateerde entiteit?

Added by Michiel Verhoef over 8 years ago. Updated about 8 years ago.

Status:
Gesloten
Priority:
Normal
Category:
ONV
Sprint/Milestone:
Start date:
11/03/2015
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
Behandeld in overleg:
Requirements priority:

Description

Johannes Battjes (Roxit) vraagt op het forum (vr, 10-07-2015 - 12.31u):

Squit XO plaatst bij een zaakupdate bericht zakLk01, waarbij een nieuw subject wordt opgevoerd een "T" bij de relatie en bij de gerelateerde entiteit (subject) een "I" als verwerkingssoort (identificerende gegevens). Dit wordt door het STP goedgekeurd. Sommige zaaksystemen vereisen echter een "T" (toevoegen) bij de gerelateerde entiteit. Volgens StUF 3.01 moet een zendende applicatie "I" sturen als hij zeker weet dat de entiteit in de ontvangende applicatie aanwezig is. Als het zendende systeem niet zeker weet of het ontvangende systeem een gerelateerde kent, dient het
gerelateerde object met "T" als StUF:verwerkingssoort te worden opgenomen. Het is mij echter onduidelijk bij "T" wat er gebeurt als de entiteit al aanwezig is in het ontvangende systeem. Kunnen we dan ook een foutbericht verwachten?
Graag een uitspraak: of altijd "T" of altijd "I" bij een gerelateerde entiteit in het kader van ZS-DMS. Ook graag STP hierop aanpassen.

Antwoord Robert Melskens:
De vraag of hij bij het al aanwezig zijn van een entiteit ook een foutbericht kunnen verwachten is inderdaad een vraag die meer te maken heeft met de StUF standaard zelf dan met ZS-DMS. Het antwoord daarop staat volgens mij beschreven in paragraaf 5.2.8 en volgens mij moet hij dan een foutbericht krijgen met de code StUF067 (‘Dubbelen voor object gevonden’) maar het is wellicht goed om dat nog even te laten bevestigen.

Het verzoek om een uitspraak: ‘of altijd "T" of altijd "I" bij een gerelateerde entiteit in het kader van ZS-DMS’ zul jij zelf moeten beantwoorden.
De vraag is of je daar in het Zaak- en Documentservices koppelvlak wel een keuze voor wil, of wellicht zelfs kunt, maken.

Conclusie:
Foutbericht met cde StUF067 (‘Dubbelen voor object gevonden’, zie StUF standaard paragraaf 5.2.8).
T of I is aan de werkgroep.

Also available in: Atom PDF