Project

Profile

Help

ERR #488589

Updated by Frank Samwel almost 7 years ago

In paragraaf 4.1.7.2 staat element object. besluit . Toelichting als v*. Dit element is echter optioneel in het schema. Voor een vrij bericht kan je toch naar eigen wens het schema exact laten aansluiten op de specificatie? 
 Bovendien staat in het schema element "toelichting" (zonder hoofdletter) en in specificatiedocument "Toelichting" (zelfde geldt voor 4.1.8.2). "Toelichting". 

 Ook begrijp ik hier de * (Geldt alleen als het bovenliggende groep attribuut in het bericht voorkomt) niet. Is het dan mogelijk om het bericht te sturen zonder element object? 

 Bij object . zaak . identificatie staat ook v*. Waarom de * hier? Volgens mij is object.zaak verplicht, dus ook object.zaak.identificatie

Back