Project

Profile

Help

ERR #489301

open

Besluittype niet verplicht in bericht voegBesluitToe_Di01 terwijl wel verplicht in RGBZ 1 en 2

Added by Michiel Verhoef almost 7 years ago. Updated almost 7 years ago.

Status:
Verwerkt
Priority:
Normal
Assignee:
-
Category:
-
Sprint/Milestone:
Start date:
08/10/2017
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
Behandeld in overleg:

Description

Van: KING Discussie [mailto:]
Verzonden: donderdag 10 augustus 2017 11:52
Aan: Michiel Verhoef <>
Onderwerp: Nieuwe reactie in het forum Koppelvlak - ZS-DMS op de discussie: "Besluittype voegBesluitToe"

Beste Michiel Verhoef,

Er is een nieuwe reactie geplaatst door Alexander Schrijver in de discussie: Besluittype voegBesluitToe<https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/koppelvlak-zs-dms/besluittype-voegbesluittoe&gt;.

Reactie

ZDS 1.2, pagina 39 -- Onder 4.1.7 #18 Voeg besluit toe (voegBesluitToe_Di01):
object.besluit.bst.omschrijving staat als "o"

In de XSD:

<complexType name="VoegBesluitToe-BSL-kennisgeving">
[...]
<element name="bst.omschrijving" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true" minOccurs="0"/>

En op het StUF test platform zijn scenario's te vinden waar het veld ontbreekt voor de voegBesluitToe-service.

Klik hier<https://discussie.kinggemeenten.nl/comment/5302#comment-5302> om de reactie in uw browser te bekijken.

Met vriendelijke groet,
KING Discussieplatform

U ontvangt deze mail omdat u het forum Koppelvlak - ZS-DMS volgt.
U kunt uw e-mail voorkeuren aanpassen in uw account<https://discussie.kinggemeenten.nl/gebruiker/michiel-verhoef/edit&gt;.

Actions #1

Updated by Michiel Verhoef almost 7 years ago

  • Tracker changed from Support to ERR
  • Subject changed from FW: Nieuwe reactie in het forum Koppelvlak - ZS-DMS op de discussie: "Besluittype voegBesluitToe" to Besluittype niet verplicht in bericht voegBesluitToe_Di01 terwijl wel verplicht in RGBZ 1 en 2
Actions #2

Updated by Michiel Verhoef almost 7 years ago

Het attribuut besluittype.omschrijving is optioneel in de entiteit besluittype, vandaar dat het element bst.omschrijving ook als optioneel vermeld staat. Dit is eigenlijk wel vreemd want de relatie besluit is van besluittype is verplicht en deze wordt gelegd via bst.omschrijving.

Actions #3

Updated by Michiel Verhoef almost 7 years ago

  • Status changed from Nieuw to Verwerkt
  • Sprint/Milestone set to ZDS 1.2 Patch (2017 Q3)

Also available in: Atom PDF