Project

Profile

Help

ERR #488786

closed

VoegZaakdocumentToe en MaakZaakdocument bericht kunnen meer dan 1 oject bevatten

Added by Michiel Verhoef about 7 years ago. Updated about 7 years ago.

Status:
Gesloten
Priority:
Normal
Category:
opgenomen in patch
Sprint/Milestone:
Start date:
03/22/2017
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
Behandeld in overleg:

Description

https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/koppelvlak-zs-dms/voegzaakdocumenttoe-en-maakzaakdocument-bericht-kunnen-meer-dan-1

De berichten VoegZaakdocumentToe en MaakZaakdocument bericht kunnen meer dan 1 oject bevatten. Dit is niet correct, wanneer meer dan 1 document aangemaakt of toegevoegd moet worden dienen meerdere berichten gebruikt te worden.

Voorgestelde oplossing: maak de kardinaliteit van het object 1.

Actions #1

Updated by Michiel Verhoef about 7 years ago

  • Status changed from Nieuw to Oplossing uitgewerkt
  • Priority changed from Urgent to Normal
Actions #2

Updated by Michiel Verhoef about 7 years ago

  • Status changed from Oplossing uitgewerkt to Oplossing goedgekeurd
Actions #3

Updated by Michiel Verhoef about 7 years ago

  • Category deleted (nog niet in patch)
Actions #4

Updated by Michiel Verhoef about 7 years ago

  • Category set to opgenomen in patch
Actions #5

Updated by Michiel Verhoef about 7 years ago

  • Status changed from Oplossing goedgekeurd to Gesloten

Also available in: Atom PDF