Project

Profile

Help

ERR #488407

closed

Fout in schema's voor bericht geefZaakdocumentbewerken_Di02

Added by Michiel Verhoef over 7 years ago. Updated about 7 years ago.

Status:
Gesloten
Priority:
Normal
Category:
opgenomen in patch
Sprint/Milestone:
Start date:
01/12/2017
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
Behandeld in overleg:

Description

https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/koppelvlak-zs-dms/fout-schemas-versie-12

Roel de Bruin (Centric):
In de schema's van versie 1.2 zijn in de scope van het bericht geefZaakdocumentbewerken_Di02 de verplichte elementen niet nillable. Dat zouden ze wel moeten zijn want in de scope moeten lege elementen worden opgenomen.

Mogelijk speelt issue dit ook bij andere vraagberichten. Dat heb ik niet gecontroleerd.

Overigens zijn volgens mij de naam van de operatie en de rootnode ook niet correct. Dat zou geefZaakdocumentBewerken moeten zijn.

Michiel Verhoef (KING):
Dit bericht is in de huidige versie (1.2) identiek aan de voorgaande versies (1.1.02 en daarvoor) en voor zover ik kan achterhalen door de schema's te vergelijken zijn hier geen wijzigingen op geweest.

Omdat dit blijkbaar door geen enkele andere leverancier als probleem naar voren is gebracht stel ik voor dit bij de komende bijeenkomst (14 december aanstaande) te bespreken. Want als er fouten in de standaard zitten moeten deze opgelost worden maar dit zou wel een breaking change zijn waar totnogtoe geen problemen over gemeld zijn.

Michiel Verhoef (KING):
Zoals zojuist besproken in de bijeenkomst zal dit meegenomen worden in een nieuwe patch. Er waren vanuit de leveranciers geen bezwaren naar voren gebracht.

Ik zal een versie ter goedkeuring aan deze discussie toevoegen zodat iedereen hier op kan reageren.

Actions #1

Updated by Michiel Verhoef over 7 years ago

 • Private changed from No to Yes
Actions #2

Updated by Michiel Verhoef over 7 years ago

 • Private changed from Yes to No
Actions #3

Updated by Michiel Verhoef over 7 years ago

Michiel Verhoef schreef:
Bij het uitwerken van dit issue kwam ik nog het volgende tegen: in het antwoord bericht is "antwoord . object . isRelevantVoor . gerelateerde . identificatie" optioneel (par 4.3.3.2 bladzijde 51 van ZDS versie 1.2). Dit kan volgens mij niet. Een document wat niet relevant is voor een zaak is geen Zaakdocument en kan dus niet opgevraagd worden met de service geefZaakdocumentBewerken.

Mijns inziens moet "antwoord . object . isRelevantVoor . gerelateerde . identificatie" verplicht worden.

Roel de Bruijn schreef:
Voor het antwoord van de service geefZaakdocumentLezen is dit vrij duidelijk. De identificatie van de zaak is daar verplicht in de scope. Dus die moet ook verplicht zijn in het antwoord. Maar bij geefZaakdocumentBewerken ligt dat een stuk lastiger. Ik zie dat de scope niet meer verplicht is. Het is daarmee dus ook onduidelijk of het antwoord de scope van de vraag moet volgen.

En het feit dat een document altijd gekoppeld is aan een zaak wil wat mij betreft nog niet zeggen dat die ook verplicht moet worden opgenomen in het antwoord. Het lijkt mij daarom veel beter als ook hier wordt afgesproken dat het antwoord de scope van de vraag volgt.

Michiel Verhoef schreef:
Dat is op zich een valide punt. Dan moet wel de scope toegevoegd worden aan de vraag want zoals het vraagbericht nu beschreven staat wordt alleen gevraagd om een document en kan door de vraagsteller niet bepaald worden of in het antwoord de zaakidentificatie(s) waar het document bij hoort worden teruggegeven. Wanneer de vraagsteller dit niet kan bepalen zou de zaakidentificatie altijd verplicht teruggeven moeten worden mijns inziens.

In ieder geval moet in het antwoordbericht de cardinaliteit van "antwoord . object . isRelevantVoor . gerelateerde . identificatie" aangepast worden. Want een document kan bij meer dan 1 zaak (0 ... N) horen. In het schema en het oorspronkelijke edcLa01 bericht is dit ook zo, alleen niet in de tekst van de specificatie.

Actions #4

Updated by Michiel Verhoef over 7 years ago

Voorstel voor de volgende aanpassingen:
 • Operatie/bericht wordt hernoemd naar geefZaakdocumentBewerken (geefZaakdocumentBewerken_Di02/Du02)
 • Het vraagbericht wordt uitgebreid met de scope
 • In de scope is scope . object . isRelevantVoor . gerelateerde . identificatie verplicht
 • Verplichte elementen uit het antwoord zijn ook verplicht in de scope
 • In het antwoordbericht moeten alle elementen die in de scope gevraagd worden opgenomen worden.
Actions #5

Updated by Michiel Verhoef over 7 years ago

 • Status changed from In behandeling to Oplossing uitgewerkt
Actions #6

Updated by Michiel Verhoef about 7 years ago

 • Status changed from Oplossing uitgewerkt to Oplossing goedgekeurd
Actions #7

Updated by Michiel Verhoef about 7 years ago

 • Category set to opgenomen in patch
Actions #8

Updated by Michiel Verhoef about 7 years ago

 • Tracker changed from Bug to ERR
Actions #9

Updated by Michiel Verhoef about 7 years ago

 • Status changed from Oplossing goedgekeurd to Gesloten

Also available in: Atom PDF