Project

Profile

Help

Taak #488160

closed

overdragenZaak_Di01 en overdragenZaak_Du01 ontbreken in WSDL

Added by Michiel Verhoef over 7 years ago. Updated about 7 years ago.

Status:
Gesloten
Priority:
Normal
Assignee:
Frank Samwel
Category:
-
Start date:
10/11/2016
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
Behandeld in overleg:
Requirements priority:

Description

Dat zelfde geldt voor de berichten overdragenZaak_Di01 en overdragenZaak_Du01. Bovendien is het wellicht beter deze op te nemen in een aparte WSDL omdat de betreffende operatie als enige wordt aangeboden door de taakspecifieke applicaties.


Files

Actions #1

Updated by Michiel Verhoef over 7 years ago

  • Status changed from Nieuw to Oplossing uitgewerkt

Nieuwe WSDL toegevoegd voor deze twee berichten

Actions #2

Updated by Michiel Verhoef over 7 years ago

overdragenZaak_Di01 is opgenomen in een eigen WSDL (zds0120_ontvangAsynchroon_overdragen_zs-dms.wsdl) voor de TSA (TSA = provider van overdragenZaak_Di01)
overdragenZaak_Du01 is opgenomen in zds0120_ontvangAsynchroon_mutatie_zs-dms.wsdl (ZS is provider van overdragenZaak_Du01 )

Kun je dit testen op het STP? Als dit correct is kunnen deze WSDL's gepubliceerd worden

Actions #3

Updated by Michiel Verhoef over 7 years ago

  • Private changed from No to Yes
Actions #4

Updated by Michiel Verhoef over 7 years ago

  • Private changed from Yes to No
Actions #5

Updated by Michiel Verhoef about 7 years ago

  • Status changed from Oplossing uitgewerkt to Gesloten

Also available in: Atom PDF