Project

Profile

Help

Taak #479339

closed

CMIS operaties per scenario uitwerken

Added by Michiel Verhoef almost 9 years ago. Updated almost 8 years ago.

Status:
Gesloten
Priority:
High
Category:
RFC
Sprint/Milestone:
Start date:
11/09/2015
Due date:
02/19/2016
% Done:

50%

Estimated time:
(Total: 0:00 h)
Behandeld in overleg:
Requirements priority:

Description

Reeds besproken en in de werkgroep (09092015) goedgekeurd maar om een issuenummer te hebben.

Kan tot gevolg hebben dat de huidige eis dat een provider alle CMIS operaties moet ondersteunen komt te vervallen voor een DMS in het kader van de Zaak- Documentservices.


Sub-issues 1 (0 open1 closed)

Taak #487357: Aanscherpen CMIS koppelvlakGeslotenMichiel Verhoef11/20/201502/19/2016

Actions
Actions #1

Updated by Michiel Verhoef over 8 years ago

  • Status changed from Nieuw to Toegewezen
Actions #2

Updated by Michiel Verhoef over 8 years ago

  • Status changed from Toegewezen to In behandeling

Voorlopige inventarisatie is gebeurd. Er lijken bij de verschillende leveranciers andere manieren van werken te zijn. Centric benadert het DMS "blind" en zoekt het document op. Andere levernaciers lijken document identificatie of een pad naar het document toe opgeslagen te hebben in het ZS. In die gevallen is het DMS dus niet los van het ZS te benaderen.

Vanuit een ZS gedacht is dit geen probleem maar voor de gedachte achter CMIS binnen de zaak- documentservices mogelijk wel. Het gebruik van CMIS was nou juist bedoeld om flexibel om te kunnen gaan met een DMS en documenten ook vanuit andere systemen aan te kunnen spreken. Ook voor een eventueel vervangings-traject waarbij een bestaand DMS nog geraadpleegd kan worden door een andere (zaak)systeem gaat dan niet werken zonder het oude ZS.

Actions #3

Updated by Michiel Verhoef over 8 years ago

  • Status changed from In behandeling to Verwerkt

Voorstel uitgewerkt en toegevoegd aan SVN en Gemma Online.

Actions #4

Updated by Michiel Verhoef over 8 years ago

  • Category changed from ONV to RFC
  • Status changed from Verwerkt to In behandeling

Uitwerking nog opnemen in specificaties.

Actions #5

Updated by Michiel Verhoef over 8 years ago

  • Status changed from In behandeling to Verwerkt
Actions #6

Updated by Michiel Verhoef about 8 years ago

  • Status changed from Verwerkt to In behandeling
Actions #7

Updated by Michiel Verhoef about 8 years ago

  • Status changed from In behandeling to Verwerkt
Actions #8

Updated by Michiel Verhoef almost 8 years ago

  • Status changed from Verwerkt to Gesloten

Also available in: Atom PDF