Project

Profile

Help

Taak #430706

closed

Meerdere documenten aanmaken in één job

Added by Michiel Verhoef about 9 years ago. Updated almost 9 years ago.

Status:
Afgewezen
Priority:
Normal
Category:
-
Sprint/Milestone:
-
Start date:
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
Behandeld in overleg:
Requirements priority:

Description

https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/koppelvlakken-dcr/meerdere-documenten-aanmaken-%C3%A9%C3%A9n-job

"In de eerste vastgestelde versie van de standaard Documentcreatieservices is een aantal punten opgenomen in paragraaf 1.7 (Volgende versies van de specificatie). Deze punten betreffen functionaliteit die weliswaar gewenst/nodig is, maar niet in de eerste versie meegenomen kon worden. Om te kunnen bespreken of een item gewenst is in de eerstvolgende versie van de standaard, vragen wij u om in dit topic te reageren of dit item gewenst is voor de eerstvolgende release met functionele uitbreidingen, hoe u dit item ziet (inhoudelijk) en hoe groot u de inspanning acht om dergelijke functionaliteit te realiseren. KING plaatst bij elk item een eigen initieel beeld als startpunt voor uw reacties.

Het item in dit topic is het volgende punt: meerdere documenten aanmaken in één job in plaats van meerdere jobs noodzakelijk om meerdere documenten te creëren, zoals in de initiële versie van de specificatie het geval is.

Beeld KING: Tijdens de werkgroepbijeenkomst op 17 juni is dit onderwerp aan bod gekomen en er leek ruime interesse van deelnemers om met dit onderwerp aan de gang te gaan. Nadere invulling van de aard en scope van het verwerken van dit onderwerp is nog wel noodzakelijk. Graag inventariseren wij hier de beelden/wensen van alle individuele deelnemers, zodat we met een voorstel kunnen komen, dat online besproken kan worden (en indien nodig tijdens de volgende nog te plannen bijeenkomst in september). Item staat op de lijst als [DCR-11]. "

Actions #1

Updated by Michiel Verhoef about 9 years ago

  • Sprint/Milestone changed from 28 mei to DCR 1.0.02
Actions #2

Updated by Michiel Verhoef almost 9 years ago

  • Sprint/Milestone changed from DCR 1.0.02 to DCR 1.1.0
Actions #3

Updated by Michiel Verhoef almost 9 years ago

  • Status changed from Toegewezen to Afgewezen
  • Sprint/Milestone deleted (DCR 1.1.0)

Onderstaande oplossingsrichtingen gaan uit van verschillende use cases. De use
case die oorspronkelijk bedoeld was gaat over het genereren van hetzelfde gepersonaliseerde
document voor een lijst ontvangers. Met name het gecontroleerd kunnen ontvangen, per ontvanger een document en niet alles in één document wat door de DCV opgeknipt moet worden, kan opgelost worden door per document één verzoek te versturen.

o Eenvoudigste oplossing die nu al kan: voeg de extra standaard documenten achter het gegeneerde document.
o Hiermee enkelvoudig document aanvragen en een aantal extra’s, standaard documenten toegevoegd krijgen.
o Enkelvoudig document aanvragen, sjabloon geeft meerdere documenten terug.
o Job in de DCR inrichten, deze verstuurt meerdere DocumentCreatieVerzoeken.
o Gebundeld verzoek en DCA documenten laten genereren en terugsturen.

Na enige discussie is geconcludeerd dat het op dit moment geen reëel probleem is en de werkgroep besluit om het niet mee te nemen in deze release.

Also available in: Atom PDF