Project

Profile

Help

Taak #356708

closed

Identificatie in de koppeling van Zaaksysteem en DMS

Added by Anonymous over 9 years ago. Updated about 9 years ago.

Status:
Gesloten
Priority:
Normal
Assignee:
-
Category:
-
Sprint/Milestone:
Start date:
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
Behandeld in overleg:
Requirements priority:

Description

Naar ons idee zijn de eisen ten aanzien van authenticatie en autorisatie zodanig opgesteld dat problemen ontstaan bij het doorgeven van de identiteit van de ingelogde gebruiker in de koppeling tussen het Zaaksysteem en het DMS. In bijgaand document heb ik de geconstateerde problemen beschreven met een voorstel voor aanpassing van de specificaties op dit punt. Ik ben benieuwd hoe de werkgroepleden dit zien.

JW: Dit is uitgewerkt in het voorstel dat Wouter en ik in de afgelopen werkgroepbijeenkomst hebben ingebracht. Er is afgesproken om dit voorstel te verspreiden. Alle partijen kunnen er dan met hun techneuten naar kijken, zodat ze kunnen bepalen. Deze actie ligt bij Jan Campschroer als onderdeel van het verspreiden van de notulen van de bijeenkomst. Zie ook issue: https://www.hostedredmine.com/issues/356669


Related issues

Related to Zaak- en Documentservices - Taak #356669: Checkin- checkout identificatie probleem (ZDS-42)GeslotenMichiel Verhoef02/12/2015

Actions
Actions #1

Updated by Anonymous over 9 years ago

  • Related to Taak #356669: Checkin- checkout identificatie probleem (ZDS-42) added
Actions #2

Updated by Michiel Verhoef about 9 years ago

  • Status changed from Toegewezen to Gesloten
  • Sprint/Milestone set to ZS-DMS 1.1.0

Also available in: Atom PDF