Project

Profile

Help

ERR #488390 ยป zds0120_ent_zs-dms.xsd

Michiel Verhoef, 01/15/2017 04:07 PM

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2016 rel. 2 sp1 (http://www.altova.com) by Michiel Verhoef (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten) -->
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:ZKN="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310" xmlns:ZDS="http://www.stufstandaarden.nl/koppelvlak/zds0120" targetNamespace="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="031001">
<annotation>
<documentation>
Bestand bevat de complexTypes voor de berichtdefinities voor het opvragen van gegenereerde zaakidentificatie i.h.k.v. het ZS-DMS koppelvlak.
Wijzigingen t.b.v. patch 21 (1-4-2015) vergeleken met versie 031000 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- ERR0353: Het schema is voorzien van de afgesproken structuur in 'appinfo'
#405665 element versioningState toegevoegd aan complexType Parameters-zs-dms
</documentation>
<appinfo>
<StUF:onderdeel>http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310</StUF:onderdeel>
<StUF:patch>25</StUF:patch>
<StUF:patchdatum>20161128</StUF:patchdatum>
<StUF:schemaversie>1</StUF:schemaversie>
</appinfo>
</annotation>
<import namespace="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" schemaLocation="../../0301/stuf0301mtom.xsd"/>
<import namespace="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" schemaLocation="../../xmlmime/xmlmime.xsd"/>
<include schemaLocation="../../zkn0310/entiteiten/zkn0310_ent_basis.xsd"/>
<include schemaLocation="../../zkn0310/mutatie/zkn0310_ent_mutatie.xsd"/>
<include schemaLocation="../../zkn0310/vraagAntwoord/zkn0310_ent_vraagAntwoord.xsd"/>
<include schemaLocation="zds0120_simpleTypes_zkn0310.xsd"/>
<import namespace="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" schemaLocation="../berichten/zds0120_msg_stuf_zs-dms.xsd"/>
<import namespace="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" schemaLocation="../../zkn0310/entiteiten/zkn0310_bg0310_ent.xsd"/>
<import namespace="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" schemaLocation="zds0120_simpleTypes_bg0310.xsd"/>
<!--import namespace="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" schemaLocation="bg0310_ent_zs-dms.xsd"/-->
<import namespace="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" schemaLocation="../../zkn0310/vraagAntwoord/zkn0310_msg_stuf_vraagAntwoord.xsd"/>
<import namespace="http://www.stufstandaarden.nl/koppelvlak/zds0120" schemaLocation="zds0120_simpletypes_zs-dms.xsd"/>
<include schemaLocation="../../zkn0310/vraagAntwoord/zkn0310_msg_vraagAntwoord.xsd"/>
<!--import namespace="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" schemaLocation="../../rzs0310/rzsberichten/rzs0310_msg_stuf_rzsberichten.xsd"/ -->
<!--include schemaLocation="../../rzs0310/entiteiten/rzs0310_zkn0310_ent.xsd"/-->
<import namespace="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" schemaLocation="../../zkn0310/mutatie/zkn0310_msg_stuf_mutatie.xsd"/>
<import namespace="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" schemaLocation="zds0120_ent_bg0310.xsd"/>
<import namespace="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" schemaLocation="zds0120_simpleTypes_bg0310.xsd"/>
<!-- ComplexTypes voor gespecialiseerde entiteittypen. -->
<!-- Definities voor Extensie #4 'GeefDocumentenBijZaak' >
<complexType name="AntwoordDocumentenBijZaak">
<complexContent>
<extension base="ZKN:ZAK-antwoord">
<sequence>
<element name="checkout" type="ZDS:Parameters-zs-dms"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType -->
<!-- Definities voor #6 'genereerZaakIdentificatie' (GZI) -->
<complexType name="ZAK-gzi">
<complexContent>
<restriction base="ZKN:ZAK-antwoord">
<sequence>
<element name="identificatie" type="ZKN:ZaakIdentificatie-r"/>
<element name="omschrijving" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="toelichting" type="ZKN:Toelichting-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="kenmerk" type="ZKN:KenmerkGrp" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="anderZaakObject" type="ZKN:ZaakobjectGrp" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="resultaat" type="ZKN:ResultaatGrp" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="startdatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="registratiedatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="publicatiedatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="einddatumGepland" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="uiterlijkeEinddatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="einddatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="opschorting" type="ZKN:OpschortingGrp" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="verlenging" type="ZKN:VerlengingGrp" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="betalingsIndicatie" type="ZKN:BetalingsIndicatie-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="laatsteBetaaldatum" type="StUF:Tijdstip-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="archiefnominatie" type="BG:Indicatie-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="datumVernietigingDossier" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="zaakniveau" type="ZKN:ZaakNiveau-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="deelzakenIndicatie" type="BG:Indicatie-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdvakGeldigheid" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdstipRegistratie" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:extraElementen" minOccurs="0"/>
<element name="historieMaterieel" type="ZKN:ZAK-historieMaterieel" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="historieFormeel" type="ZKN:ZAK-historieFormeel" minOccurs="0"/>
<element name="isVan" type="ZKN:ZAKZKT-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftBetrekkingOp" type="ZKN:ZAKOBJ-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftAlsBelanghebbende" type="ZKN:ZAKBTRBLH-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftAlsGemachtigde" type="ZKN:ZAKBTRGMC-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftAlsInitiator" type="ZKN:ZAKBTRINI-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftAlsUitvoerende" type="ZKN:ZAKBTRUTV-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftAlsVerantwoordelijke" type="ZKN:ZAKBTRVRA-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftAlsOverigBetrokkene" type="ZKN:ZAKBTROVR-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftAlsDeelzaak" type="ZKN:ZAKZAKDEL-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftAlsHoofdzaak" type="ZKN:ZAKZAKHFD-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftBetrekkingOpAndere" type="ZKN:ZAKZAKBTR-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeft" type="ZKN:ZAKSTT-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftRelevant" type="ZKN:ZAKEDC-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="leidtTot" type="ZKN:ZAKBSL-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="ZAK-gzi-e">
<complexContent>
<extension base="ZKN:ZAK-gzi">
<attribute ref="StUF:functie" use="required" fixed="entiteit"/>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<!-- Definities voor #9 'geefZaakdocumentbewerken' (GZDB) -->
<complexType name="EDC-vraagSelectie-gzdb">
<complexContent>
<restriction base="ZKN:EDC-vraagSelectie">
<sequence>
<element name="identificatie" type="ZKN:DocumentIdentificatie-r"/>
<element name="dct.omschrijving" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="dct.omschrijvingGeneriek" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="dct.categorie" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="creatiedatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="ontvangstdatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="titel" type="ZKN:DocumentTitel-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="beschrijving" type="ZKN:Toelichting-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="formaat" type="ZKN:Bestandsformaat-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="taal" type="ZKN:DocumentTaal-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="versie" type="ZKN:DocumentVersie-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="status" type="ZKN:DocumentStatus-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="verzenddatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="vertrouwelijkAanduiding" type="ZKN:VertrouwelijkAanduiding-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="auteur" type="ZKN:DocumentAuteur-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="link" type="BG:Url-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="inhoud" type="StUF:BinaireInhoud-vraag" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdvakGeldigheid" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdstipRegistratie" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:extraElementen" minOccurs="0"/>
<element name="isRelevantVoor" type="ZKN:EDCZAK-vraagSelectie" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="kanVastleggingZijnVan" type="ZKN:EDCBSL-vraag" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="maaktDeelUitVan" type="ZKN:EDCSDC-vraag" nillable="true" minOccurs="0"/>
</sequence>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="Vraag-EDC">
<sequence>
<element name="parameters" type="StUF:ParametersVraag-gzdb"/>
<element name="gelijk" type="ZKN:EDC-vraagSelectie-gzdb"/>
<element name="scope" minOccurs="0">
<complexType>
<sequence>
<element name="object" type="ZKN:EDC-vraagScope-gzdb"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
</sequence>
<attribute ref="StUF:entiteittype" use="required" fixed="EDC"/>
<attribute ref="StUF:functie" use="required" fixed="selectie"/>
</complexType>
<complexType name="EDC-vraagScope-gzdb">
<complexContent>
<restriction base="ZKN:EDC-vraagScope">
<sequence>
<element name="identificatie" type="ZKN:DocumentIdentificatie-r"/>
<element name="dct.omschrijving" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="dct.omschrijvingGeneriek" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="dct.categorie" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="creatiedatum" type="StUF:Datum-r"/>
<element name="ontvangstdatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="titel" type="ZKN:DocumentTitel-r"/>
<element name="beschrijving" type="ZKN:Toelichting-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="formaat" type="ZKN:Bestandsformaat-r"/>
<element name="taal" type="ZKN:DocumentTaal-r"/>
<element name="versie" type="ZKN:DocumentVersie-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="status" type="ZKN:DocumentStatus-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="verzenddatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="vertrouwelijkAanduiding" type="ZKN:VertrouwelijkAanduiding-r"/>
<element name="auteur" type="ZKN:DocumentAuteur-r"/>
<element name="link" type="BG:Url-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="inhoud" type="StUF:BinaireInhoud-vraag" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdvakGeldigheid" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdstipRegistratie" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:extraElementen" minOccurs="0"/>
<element name="isRelevantVoor" type="ZKN:EDCZAK-vraagScope" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="kanVastleggingZijnVan" type="ZKN:EDCBSL-vraag" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="maaktDeelUitVan" type="ZKN:EDCSDC-vraag" nillable="true" minOccurs="0"/>
</sequence>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="EDC-antwoord-gzdb">
<complexContent>
<restriction base="ZKN:EDC-antwoord">
<sequence>
<element name="identificatie" type="ZKN:DocumentIdentificatie-r"/>
<element name="dct.omschrijving" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="dct.omschrijvingGeneriek" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="dct.categorie" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="creatiedatum" type="StUF:Datum-r"/>
<element name="ontvangstdatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="titel" type="ZKN:DocumentTitel-r"/>
<element name="beschrijving" type="ZKN:Toelichting-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="formaat" type="ZKN:Bestandsformaat-r"/>
<element name="taal" type="ZKN:DocumentTaal-r"/>
<element name="versie" type="ZKN:DocumentVersie-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="status" type="ZKN:DocumentStatus-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="verzenddatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="vertrouwelijkAanduiding" type="ZKN:VertrouwelijkAanduiding-r"/>
<element name="auteur" type="ZKN:DocumentAuteur-r"/>
<element name="link" type="BG:Url-r"/>
<element name="inhoud" type="StUF:BinaireInhoud"/>
<element ref="StUF:tijdvakGeldigheid" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdstipRegistratie" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:extraElementen" minOccurs="0"/>
<element name="historieMaterieel" type="ZKN:EDC-historieMaterieel" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="historieFormeel" type="ZKN:EDC-historieFormeel" minOccurs="0"/>
<element name="isRelevantVoor" type="ZKN:EDCZAK-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="kanVastleggingZijnVan" type="ZKN:EDCBSL-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="maaktDeelUitVan" type="ZKN:EDCSDC-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="Antwoord-EDC">
<sequence>
<element name="parameters" type="StUF:ParametersAntwoord-gzdb"/>
<element name="antwoord">
<complexType>
<sequence>
<element name="object" type="ZKN:EDC-antwoord-gzdb"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
</sequence>
<attribute ref="StUF:entiteittype" use="required" fixed="EDC"/>
<attribute ref="StUF:functie" use="required" fixed="antwoord"/>
</complexType>
<!-- Definities voor #12 'updateZaakdocument' (UZD) en voor #14 'cancelCheckout' (CC) -->
<complexType name="EDC-kennisgeving-uzd">
<complexContent>
<restriction base="ZKN:EDC-kennisgeving">
<sequence>
<element name="identificatie" type="ZKN:DocumentIdentificatie-r"/>
<element name="dct.omschrijving" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="creatiedatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="ontvangstdatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="titel" type="ZKN:DocumentTitel-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="beschrijving" type="ZKN:Toelichting-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="formaat" type="ZKN:Bestandsformaat-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="taal" type="ZKN:DocumentTaal-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="versie" type="ZKN:DocumentVersie-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="status" type="ZKN:DocumentStatus-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="verzenddatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="vertrouwelijkAanduiding" type="ZKN:VertrouwelijkAanduiding-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="auteur" type="ZKN:DocumentAuteur-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="link" type="BG:Url-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="inhoud" type="StUF:BinaireInhoud" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdvakGeldigheid" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdstipRegistratie" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:extraElementen" minOccurs="0"/>
<element name="isRelevantVoor" type="ZKN:EDCZAK-kennisgeving" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="EDC-kennisgeving-ozd">
<complexContent>
<restriction base="ZKN:EDC-kennisgeving">
<sequence>
<element name="identificatie" type="ZKN:DocumentIdentificatie-r"/>
<element name="dct.omschrijving" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="creatiedatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="ontvangstdatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="titel" type="ZKN:DocumentTitel-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="beschrijving" type="ZKN:Toelichting-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="formaat" type="ZKN:Bestandsformaat-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="taal" type="ZKN:DocumentTaal-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="versie" type="ZKN:DocumentVersie-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="status" type="ZKN:DocumentStatus-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="verzenddatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="vertrouwelijkAanduiding" type="ZKN:VertrouwelijkAanduiding-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="auteur" type="ZKN:DocumentAuteur-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="link" type="BG:Url-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="inhoud" type="StUF:BinaireInhoud" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdvakGeldigheid" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdstipRegistratie" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:extraElementen" minOccurs="0"/>
<element name="isRelevantVoor" type="ZKN:EDCZAK-kennisgeving" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="Kennisgeving-EDC">
<sequence>
<element name="parameters" type="StUF:ParametersLk02"/>
<element name="object" type="ZKN:EDC-kennisgeving-uzd" minOccurs="2" maxOccurs="2"/>
</sequence>
<attribute ref="StUF:entiteittype" use="required" fixed="EDC"/>
<attribute ref="StUF:functie" use="required" fixed="update"/>
</complexType>
<complexType name="Kennisgeving-EDC-ozd">
<sequence>
<element name="parameters" type="StUF:ParametersLk02"/>
<element name="object" type="ZKN:EDC-kennisgeving-ozd" minOccurs="2" maxOccurs="2"/>
</sequence>
<attribute ref="StUF:entiteittype" use="required" fixed="EDC"/>
<attribute ref="StUF:functie" use="required" fixed="update"/>
</complexType>
<complexType name="EDC-cc-e">
<complexContent>
<extension base="ZKN:EDC-kennisgeving-uzd">
<attribute ref="StUF:functie" use="required" fixed="entiteit"/>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<!-- Definities voor #13 'genereerDocumentIdentificatie' (GDI) -->
<complexType name="EDC-gdi">
<complexContent>
<restriction base="ZKN:EDC-antwoord">
<sequence>
<element name="identificatie" type="ZKN:DocumentIdentificatie-r"/>
<element name="dct.omschrijving" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="dct.omschrijvingGeneriek" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="dct.categorie" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="creatiedatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="ontvangstdatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="titel" type="ZKN:DocumentTitel-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="beschrijving" type="ZKN:Toelichting-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="formaat" type="ZKN:Bestandsformaat-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="taal" type="ZKN:DocumentTaal-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="versie" type="ZKN:DocumentVersie-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="status" type="ZKN:DocumentStatus-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="verzenddatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="vertrouwelijkAanduiding" type="ZKN:VertrouwelijkAanduiding-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="auteur" type="ZKN:DocumentAuteur-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="link" type="BG:Url-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="inhoud" type="StUF:BinaireInhoud" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdvakGeldigheid" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdstipRegistratie" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:extraElementen" minOccurs="0"/>
<element name="historieMaterieel" type="ZKN:EDC-historieMaterieel" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="historieFormeel" type="ZKN:EDC-historieFormeel" minOccurs="0"/>
<element name="isRelevantVoor" type="ZKN:EDCZAK-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="kanVastleggingZijnVan" type="ZKN:EDCBSL-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="maaktDeelUitVan" type="ZKN:EDCSDC-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="EDC-gdi-e">
<complexContent>
<extension base="ZKN:EDC-gdi">
<attribute ref="StUF:functie" use="required" fixed="entiteit"/>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<!-- #1 geefZaakStatus -->
<complexType name="EDC-La01">
<sequence>
<element name="stuurgegevens" type="StUF:EDC-StuurgegevensLa01"/>
<element name="parameters" type="StUF:ParametersAntwoordSynchroon"/>
<element name="melding" type="StUF:Melding" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="antwoord" minOccurs="0">
<complexType>
<sequence>
<element name="object" type="ZKN:EDC-antwoord" maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="EDC-Lv01">
<sequence>
<element name="stuurgegevens" type="StUF:EDC-StuurgegevensLv01"/>
<element name="parameters" type="StUF:EDC-parametersVraagSynchroon"/>
<group ref="ZKN:edcVraagBody"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="ZAK-Lv01">
<sequence>
<element name="stuurgegevens" type="StUF:ZAK-StuurgegevensLv01"/>
<element name="parameters" type="StUF:ZAK-parametersVraagSynchroon"/>
<group ref="ZKN:zakVraagBody"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="ZAK-La01">
<sequence>
<element name="stuurgegevens" type="StUF:ZAK-StuurgegevensLa01"/>
<element name="parameters" type="StUF:ParametersAntwoordSynchroon"/>
<element name="melding" type="StUF:Melding" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="antwoord" minOccurs="0">
<complexType>
<sequence>
<element name="object" type="ZKN:ZAK-antwoord" maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="ZKT-Lv01">
<sequence>
<element name="stuurgegevens" type="StUF:ZKT-StuurgegevensLv01"/>
<element name="parameters" type="StUF:ZKT-parametersVraagSynchroon"/>
<group ref="ZKN:zktVraagBody"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="ZKT-La01">
<sequence>
<element name="stuurgegevens" type="StUF:ZKT-StuurgegevensLa01"/>
<element name="parameters" type="StUF:ParametersAntwoordSynchroon"/>
<element name="melding" type="StUF:Melding" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="antwoord" minOccurs="0">
<complexType>
<sequence>
<element name="object" type="ZKN:ZKT-antwoord" maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="BSL-Lv01">
<sequence>
<element name="stuurgegevens" type="StUF:BSL-StuurgegevensLv01"/>
<element name="parameters" type="StUF:BSL-parametersVraagSynchroon"/>
<group ref="ZKN:bslVraagBody"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="BSL-La01">
<sequence>
<element name="stuurgegevens" type="StUF:BSL-StuurgegevensLa01"/>
<element name="parameters" type="StUF:ParametersAntwoordSynchroon"/>
<element name="melding" type="StUF:Melding" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="antwoord" minOccurs="0">
<complexType>
<sequence>
<element name="object" type="ZKN:BSL-antwoord" maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
<!--group ref="ZKN:zakVraagBody"/-->
<!--overdragenZaak -->
<complexType name="DI01_overdragenZaak">
<sequence>
<element name="stuurgegevens" type="StUF:Di01-Stuurgegevens-oz"/>
<element name="melding" type="StUF:Melding" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="object" type="ZKN:OverdragenZaak-ZAK-opdracht-e"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="Du01_overdragenZaak">
<sequence>
<element name="stuurgegevens" type="StUF:Du01-Stuurgegevens-oz"/>
<element name="melding" type="StUF:Melding" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="object" type="ZKN:OverdragenZaak-ZAK-opdrachtbevestiging-e"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="GeefZaakStatus-ZAK-Lv01">
<sequence>
<element name="stuurgegevens" type="StUF:ZAK-StuurgegevensLv01"/>
<element name="parameters" type="StUF:ZAK-parametersVraagSynchroon"/>
<group ref="ZKN:GeefZaakStatus-zakVraagBody"/>
</sequence>
</complexType>
<group name="GeefZaakStatus-zakVraagBody">
<sequence>
<element name="gelijk" type="ZKN:GeefZaakStatus-ZAK-vraagSelectie"/>
<!--element name="vanaf" type="ZKN:ZAK-vraagSelectie" minOccurs="0"/>
<element name="totEnMet" type="ZKN:ZAK-vraagSelectie" minOccurs="0"/ -->
<element name="scope">
<complexType>
<sequence>
<element name="object" type="ZKN:GeefZaakStatus-ZAK-vraagScope"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
<!-- element name="start" minOccurs="0">
<complexType>
<sequence>
<element name="object" type="ZKN:ZAK-antwoord"/>
</sequence>
</complexType>
</element -->
</sequence>
</group>
<complexType name="GeefZaakStatus-ZAK-vraagSelectie">
<complexContent>
<restriction base="ZKN:ZAK-basis">
<sequence>
<element name="identificatie" type="ZKN:ZaakIdentificatie-e"/>
<element name="omschrijving" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="toelichting" type="ZKN:Toelichting-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="kenmerk" type="ZKN:KenmerkGrp" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="anderZaakObject" type="ZKN:ZaakobjectGrp" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="resultaat" type="ZKN:ResultaatGrp" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="startdatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="registratiedatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="publicatiedatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="einddatumGepland" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="uiterlijkeEinddatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="einddatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="opschorting" type="ZKN:OpschortingGrp" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="verlenging" type="ZKN:VerlengingGrp" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="betalingsIndicatie" type="ZKN:BetalingsIndicatie-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="laatsteBetaaldatum" type="StUF:Tijdstip-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="archiefnominatie" type="BG:Indicatie-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="datumVernietigingDossier" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="zaakniveau" type="ZKN:ZaakNiveau-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="deelzakenIndicatie" type="BG:Indicatie-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdvakGeldigheid" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdstipRegistratie" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:extraElementen" minOccurs="0"/>
<element name="isVan" type="ZKN:ZAKZKT-vraag" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftBetrekkingOp" type="ZKN:ZAKOBJ-vraagSelectie" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftAlsBelanghebbende" type="ZKN:ZAKBTRBLH-vraagSelectie" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftAlsGemachtigde" type="ZKN:ZAKBTRGMC-vraagSelectie" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftAlsInitiator" type="ZKN:ZAKBTRINI-vraagSelectie" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftAlsUitvoerende" type="ZKN:ZAKBTRUTV-vraagSelectie" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftAlsVerantwoordelijke" type="ZKN:ZAKBTRVRA-vraagSelectie" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftAlsOverigBetrokkene" type="ZKN:ZAKBTROVR-vraagSelectie" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftAlsDeelzaak" type="ZKN:ZAKZAKDEL-vraagSelectie" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftAlsHoofdzaak" type="ZKN:ZAKZAKHFD-vraagSelectie" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftBetrekkingOpAndere" type="ZKN:ZAKZAKBTR-vraagSelectie" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeft" type="ZKN:GeefZaakStatus-ZAKSTT-vraagSelectie"/>
<element name="heeftRelevant" type="ZKN:ZAKEDC-vraag" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="leidtTot" type="ZKN:ZAKBSL-vraag" nillable="true" minOccurs="0"/>
</sequence>
<attribute ref="StUF:entiteittype" use="required" fixed="ZAK"/>
<attribute ref="StUF:noValue" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:scope" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="prohibited"/>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="GeefZaakStatus-ZAKSTT-vraagSelectie">
<complexContent>
<restriction base="ZKN:ZAKSTT-basis">
<sequence>
<element name="gerelateerde" type="ZKN:GeefZaakStatus-STT-vraag" minOccurs="0"/>
<element name="toelichting" type="ZKN:Toelichting-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="datumStatusGezet" type="StUF:Tijdstip-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="indicatieLaatsteStatus" type="BG:Indicatie-r" nillable="true"/>
<element ref="StUF:tijdvakRelatie" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdvakGeldigheid" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdstipRegistratie" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:extraElementen" minOccurs="0"/>
<element name="isGezetDoor" type="ZKN:ZAKSTTBTR-vraagSelectie" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftRelevant" type="ZKN:ZAKSTTEDC-vraag" nillable="true" minOccurs="0"/>
</sequence>
<attribute ref="StUF:entiteittype" use="required" fixed="ZAKSTT"/>
<attribute ref="StUF:noValue" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:scope" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="prohibited"/>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="GeefZaakStatus-STT-vraag">
<complexContent>
<restriction base="ZKN:STT-basis">
<sequence>
<element name="zkt.code" type="ZKN:Code-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="zkt.omschrijving" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="volgnummer" type="ZKN:Volgnummer-e" nillable="true"/>
<element name="code" type="ZKN:Code-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="omschrijving" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true"/>
<element name="omschrijvingGeneriek" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="doorlooptijd" type="ZKN:Doorlooptijd-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="ingangsdatumObject" type="StUF:DatumMetIndicator" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="einddatumObject" type="StUF:DatumMetIndicator" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdvakGeldigheid" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdstipRegistratie" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:extraElementen" minOccurs="0"/>
</sequence>
<attribute ref="StUF:entiteittype" use="required" fixed="STT"/>
<attribute ref="StUF:noValue" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="prohibited"/>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="GeefZaakStatus-ZAK-vraagScope">
<complexContent>
<restriction base="ZKN:ZAK-basis">
<sequence>
<element name="identificatie" type="ZKN:ZaakIdentificatie-e" nillable="true"/>
<element name="omschrijving" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="toelichting" type="ZKN:Toelichting-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="kenmerk" type="ZKN:KenmerkGrp" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="anderZaakObject" type="ZKN:ZaakobjectGrp" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="resultaat" type="ZKN:ResultaatGrp" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="startdatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="registratiedatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="publicatiedatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="einddatumGepland" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="uiterlijkeEinddatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="einddatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="opschorting" type="ZKN:OpschortingGrp" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="verlenging" type="ZKN:VerlengingGrp" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="betalingsIndicatie" type="ZKN:BetalingsIndicatie-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="laatsteBetaaldatum" type="StUF:Tijdstip-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="archiefnominatie" type="BG:Indicatie-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="datumVernietigingDossier" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="zaakniveau" type="ZKN:ZaakNiveau-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="deelzakenIndicatie" type="BG:Indicatie-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdvakGeldigheid" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdstipRegistratie" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:extraElementen" minOccurs="0"/>
<element name="isVan" type="ZKN:ZAKZKT-vraag" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftBetrekkingOp" type="ZKN:ZAKOBJ-vraagScope" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftAlsBelanghebbende" type="ZKN:ZAKBTRBLH-vraagScope" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftAlsGemachtigde" type="ZKN:ZAKBTRGMC-vraagScope" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftAlsInitiator" type="ZKN:ZAKBTRINI-vraagScope" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftAlsUitvoerende" type="ZKN:ZAKBTRUTV-vraagScope" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftAlsVerantwoordelijke" type="ZKN:ZAKBTRVRA-vraagScope" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftAlsOverigBetrokkene" type="ZKN:ZAKBTROVR-vraagScope" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftAlsDeelzaak" type="ZKN:ZAKZAKDEL-vraagScope" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftAlsHoofdzaak" type="ZKN:ZAKZAKHFD-vraagScope" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftBetrekkingOpAndere" type="ZKN:ZAKZAKBTR-vraagScope" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeft" type="ZKN:GeefZaakStatus-ZAKSTT-vraagScope" nillable="true"/>
<element name="heeftRelevant" type="ZKN:ZAKEDC-vraag" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="leidtTot" type="ZKN:ZAKBSL-vraag" nillable="true" minOccurs="0"/>
</sequence>
<attribute ref="StUF:entiteittype" use="required" fixed="ZAK"/>
<attribute ref="StUF:noValue" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="prohibited"/>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="GeefZaakStatus-ZAKSTT-vraagScope">
<complexContent>
<restriction base="ZKN:ZAKSTT-basis">
<sequence>
<element name="gerelateerde" type="ZKN:GeefZaakStatus-STT-vraag"/>
<element name="toelichting" type="ZKN:Toelichting-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="datumStatusGezet" type="StUF:Tijdstip-e" nillable="true"/>
<element name="indicatieLaatsteStatus" type="BG:Indicatie-e" nillable="true"/>
<element ref="StUF:tijdvakRelatie" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdvakGeldigheid" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdstipRegistratie" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:extraElementen" minOccurs="0"/>
<element name="isGezetDoor" type="ZKN:ZAKSTTBTR-vraagScope" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftRelevant" type="ZKN:ZAKSTTEDC-vraag" nillable="true" minOccurs="0"/>
</sequence>
<attribute ref="StUF:entiteittype" use="required" fixed="ZAKSTT"/>
<attribute ref="StUF:noValue" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="prohibited"/>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="GeefZaakStatus-ZAK-La01">
<sequence>
<element name="stuurgegevens" type="StUF:ZAK-StuurgegevensLa01"/>
<element name="parameters" type="StUF:ParametersAntwoordSynchroon"/>
<element name="melding" type="StUF:Melding" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="antwoord" minOccurs="0">
<complexType>
<sequence>
<element name="object" type="ZKN:GeefZaakStatus-ZAK-antwoord" maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="GeefZaakStatus-ZAK-antwoord">
<complexContent>
<restriction base="ZKN:ZAK-basis">
<sequence>
<element name="identificatie" type="ZKN:ZaakIdentificatie-e" nillable="true"/>
<element name="omschrijving" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="toelichting" type="ZKN:Toelichting-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="kenmerk" type="ZKN:KenmerkGrp" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="anderZaakObject" type="ZKN:ZaakobjectGrp" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="resultaat" type="ZKN:ResultaatGrp" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="startdatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="registratiedatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="publicatiedatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="einddatumGepland" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="uiterlijkeEinddatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="einddatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="opschorting" type="ZKN:OpschortingGrp" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="verlenging" type="ZKN:VerlengingGrp" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="betalingsIndicatie" type="ZKN:BetalingsIndicatie-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="laatsteBetaaldatum" type="StUF:Tijdstip-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="archiefnominatie" type="BG:Indicatie-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="datumVernietigingDossier" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="zaakniveau" type="ZKN:ZaakNiveau-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="deelzakenIndicatie" type="BG:Indicatie-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdvakGeldigheid" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdstipRegistratie" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:extraElementen" minOccurs="0"/>
<element name="historieMaterieel" type="ZKN:ZAK-historieMaterieel" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="historieFormeel" type="ZKN:ZAK-historieFormeel" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="isVan" type="ZKN:ZAKZKT-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftBetrekkingOp" type="ZKN:ZAKOBJ-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftAlsBelanghebbende" type="ZKN:ZAKBTRBLH-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftAlsGemachtigde" type="ZKN:ZAKBTRGMC-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftAlsInitiator" type="ZKN:ZAKBTRINI-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftAlsUitvoerende" type="ZKN:ZAKBTRUTV-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftAlsVerantwoordelijke" type="ZKN:ZAKBTRVRA-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftAlsOverigBetrokkene" type="ZKN:ZAKBTROVR-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftAlsDeelzaak" type="ZKN:ZAKZAKDEL-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftAlsHoofdzaak" type="ZKN:ZAKZAKHFD-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftBetrekkingOpAndere" type="ZKN:ZAKZAKBTR-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeft" type="ZKN:GeefZaakStatus-ZAKSTT-antwoord" nillable="true" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftRelevant" type="ZKN:ZAKEDC-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="leidtTot" type="ZKN:ZAKBSL-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
<attribute ref="StUF:entiteittype" use="required" fixed="ZAK"/>
<attribute ref="StUF:scope" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="prohibited"/>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="GeefZaakStatus-ZAKSTT-antwoord">
<annotation>
<documentation>Sortering antwoordbericht: datumStatusGezet (Aflopend)</documentation>
</annotation>
<complexContent>
<restriction base="ZKN:ZAKSTT-basis">
<sequence>
<element name="gerelateerde" type="ZKN:GeefZaakStatus-STT-gerelateerdeAntwoord"/>
<element name="toelichting" type="ZKN:Toelichting-e" nillable="true"/>
<element name="datumStatusGezet" type="StUF:Tijdstip-e" nillable="true"/>
<element name="indicatieLaatsteStatus" type="BG:Indicatie-r" nillable="true"/>
<element ref="StUF:tijdvakRelatie" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdvakGeldigheid" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdstipRegistratie" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:extraElementen" minOccurs="0"/>
<element name="historieMaterieel" type="ZKN:ZAKSTT-historieMaterieel" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="historieFormeel" type="ZKN:ZAKSTT-historieFormeel" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="isGezetDoor" type="ZKN:ZAKSTTBTR-antwoord" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftRelevant" type="ZKN:ZAKSTTEDC-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
<attribute ref="StUF:entiteittype" use="required" fixed="ZAKSTT"/>
<attribute ref="StUF:scope" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="prohibited"/>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="GeefZaakStatus-STT-gerelateerdeAntwoord">
<complexContent>
<restriction base="ZKN:STT-basis">
<sequence>
<element name="zkt.code" type="ZKN:Code-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="zkt.omschrijving" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true"/>
<element name="volgnummer" type="ZKN:Volgnummer-e" nillable="true"/>
<element name="code" type="ZKN:Code-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="omschrijving" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="omschrijvingGeneriek" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="doorlooptijd" type="ZKN:Doorlooptijd-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="ingangsdatumObject" type="StUF:DatumMetIndicator" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="einddatumObject" type="StUF:DatumMetIndicator" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdvakGeldigheid" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdstipRegistratie" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:extraElementen" minOccurs="0"/>
</sequence>
<attribute ref="StUF:entiteittype" use="required" fixed="STT"/>
<attribute ref="StUF:scope" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="prohibited"/>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="GeefZaakDetails-ZAK-Lv01">
<sequence>
<element name="stuurgegevens" type="StUF:ZAK-StuurgegevensLv01"/>
<element name="parameters" type="StUF:ZAK-parametersVraagSynchroon"/>
<group ref="ZKN:GeefZaakDetails-zakVraagBody"/>
</sequence>
</complexType>
<group name="GeefZaakDetails-zakVraagBody">
<sequence>
<element name="gelijk" type="ZKN:GeefZaakDetails-ZAK-vraagSelectie" minOccurs="0"/>
<element name="vanaf" type="ZKN:ZAK-vraagSelectie" minOccurs="0"/>
<element name="totEnMet" type="ZKN:ZAK-vraagSelectie" minOccurs="0"/>
<element name="scope" minOccurs="0">
<complexType>
<sequence>
<element name="object" type="ZKN:GeefZaakDetails-ZAK-vraagScope"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="start" minOccurs="0">
<complexType>
<sequence>
<element name="object" type="ZKN:ZAK-antwoord"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
</sequence>
</group>
<complexType name="GeefZaakDetails-ZAK-vraagSelectie">
<complexContent>
<restriction base="ZKN:ZAK-basis">
<sequence>
<element name="identificatie" type="ZKN:ZaakIdentificatie-e" nillable="true"/>
<element name="omschrijving" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="toelichting" type="ZKN:Toelichting-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="kenmerk" type="ZKN:KenmerkGrp" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="anderZaakObject" type="ZKN:ZaakobjectGrp" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="resultaat" type="ZKN:ResultaatGrp" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="startdatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="registratiedatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="publicatiedatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="einddatumGepland" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="uiterlijkeEinddatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="einddatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="opschorting" type="ZKN:OpschortingGrp" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="verlenging" type="ZKN:VerlengingGrp" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="betalingsIndicatie" type="ZKN:BetalingsIndicatie-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="laatsteBetaaldatum" type="StUF:Tijdstip-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="archiefnominatie" type="BG:Indicatie-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="datumVernietigingDossier" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="zaakniveau" type="ZKN:ZaakNiveau-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="deelzakenIndicatie" type="BG:Indicatie-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdvakGeldigheid" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdstipRegistratie" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:extraElementen" minOccurs="0"/>
<element name="isVan" type="ZKN:ZAKZKT-vraag" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftBetrekkingOp" type="ZKN:ZAKOBJ-vraagSelectie" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftAlsBelanghebbende" type="ZKN:ZAKBTRBLH-vraagSelectie" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftAlsGemachtigde" type="ZKN:ZAKBTRGMC-vraagSelectie" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftAlsInitiator" type="ZKN:ZAKBTRINI-vraagSelectie" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftAlsUitvoerende" type="ZKN:ZAKBTRUTV-vraagSelectie" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftAlsVerantwoordelijke" type="ZKN:ZAKBTRVRA-vraagSelectie" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftAlsOverigBetrokkene" type="ZKN:ZAKBTROVR-vraagSelectie" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftAlsDeelzaak" type="ZKN:ZAKZAKDEL-vraagSelectie" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftAlsHoofdzaak" type="ZKN:ZAKZAKHFD-vraagSelectie" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftBetrekkingOpAndere" type="ZKN:ZAKZAKBTR-vraagSelectie" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeft" type="ZKN:ZAKSTT-vraagSelectie" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftRelevant" type="ZKN:ZAKEDC-vraag" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="leidtTot" type="ZKN:ZAKBSL-vraag" nillable="true" minOccurs="0"/>
</sequence>
<attribute ref="StUF:entiteittype" use="required" fixed="ZAK"/>
<attribute ref="StUF:noValue" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:scope" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="prohibited"/>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="GeefZaakDetails-ZAK-vraagScope">
<complexContent>
<restriction base="ZKN:ZAK-basis">
<sequence>
<element name="identificatie" type="ZKN:ZaakIdentificatie-e" nillable="true"/>
<element name="omschrijving" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="toelichting" type="ZKN:Toelichting-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="kenmerk" type="ZKN:KenmerkGrp" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="anderZaakObject" type="ZKN:ZaakobjectGrp" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="resultaat" type="ZKN:ResultaatGrp" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="startdatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="registratiedatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="publicatiedatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="einddatumGepland" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="uiterlijkeEinddatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="einddatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="opschorting" type="ZKN:OpschortingGrp" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="verlenging" type="ZKN:VerlengingGrp" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="betalingsIndicatie" type="ZKN:BetalingsIndicatie-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="laatsteBetaaldatum" type="StUF:Tijdstip-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="archiefnominatie" type="BG:Indicatie-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="datumVernietigingDossier" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="zaakniveau" type="ZKN:ZaakNiveau-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="deelzakenIndicatie" type="BG:Indicatie-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdvakGeldigheid" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdstipRegistratie" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:extraElementen" minOccurs="0"/>
<element name="isVan" type="ZKN:ZAKZKT-vraag" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftBetrekkingOp" type="ZKN:ZAKOBJ-vraagScope" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftAlsBelanghebbende" type="ZKN:ZAKBTRBLH-vraagScope" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftAlsGemachtigde" type="ZKN:ZAKBTRGMC-vraagScope" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftAlsInitiator" type="ZKN:ZAKBTRINI-vraagScope" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftAlsUitvoerende" type="ZKN:ZAKBTRUTV-vraagScope" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftAlsVerantwoordelijke" type="ZKN:ZAKBTRVRA-vraagScope" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftAlsOverigBetrokkene" type="ZKN:ZAKBTROVR-vraagScope" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftAlsDeelzaak" type="ZKN:ZAKZAKDEL-vraagScope" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftAlsHoofdzaak" type="ZKN:ZAKZAKHFD-vraagScope" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftBetrekkingOpAndere" type="ZKN:ZAKZAKBTR-vraagScope" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeft" type="ZKN:ZAKSTT-vraagScope" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftRelevant" type="ZKN:ZAKEDC-vraag" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="leidtTot" type="ZKN:ZAKBSL-vraag" nillable="true" minOccurs="0"/>
</sequence>
<attribute ref="StUF:entiteittype" use="required" fixed="ZAK"/>
<attribute ref="StUF:noValue" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="prohibited"/>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="GeefZaakDetails-ZAK-La01">
<sequence>
<element name="stuurgegevens" type="StUF:ZAK-StuurgegevensLa01"/>
<element name="parameters" type="StUF:ParametersAntwoordSynchroon"/>
<element name="melding" type="StUF:Melding" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="antwoord" minOccurs="0">
<complexType>
<sequence>
<element name="object" type="ZKN:GeefZaakDetails-ZAK-antwoord" maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="GeefZaakDetails-ZAK-antwoord">
<complexContent>
<restriction base="ZKN:ZAK-basis">
<sequence>
<element name="identificatie" type="ZKN:ZaakIdentificatie-e"/>
<element name="omschrijving" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="toelichting" type="ZKN:Toelichting-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="kenmerk" type="ZKN:KenmerkGrp" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="anderZaakObject" type="ZKN:GeefZaakDetails-ZaakobjectGrp" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="resultaat" type="ZKN:ResultaatGrp" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="startdatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="registratiedatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="publicatiedatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="einddatumGepland" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="uiterlijkeEinddatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="einddatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="opschorting" type="ZKN:OpschortingGrp" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="verlenging" type="ZKN:VerlengingGrp" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="betalingsIndicatie" type="ZKN:BetalingsIndicatie-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="laatsteBetaaldatum" type="StUF:Tijdstip-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="archiefnominatie" type="BG:Indicatie-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="datumVernietigingDossier" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="zaakniveau" type="ZKN:ZaakNiveau-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="deelzakenIndicatie" type="BG:Indicatie-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdvakGeldigheid" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdstipRegistratie" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:extraElementen" minOccurs="0"/>
<element name="historieMaterieel" type="ZKN:ZAK-historieMaterieel" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="historieFormeel" type="ZKN:ZAK-historieFormeel" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="isVan" type="ZKN:ZAKZKT-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftBetrekkingOp" type="ZKN:ZAKOBJ-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftAlsBelanghebbende" type="ZKN:ZAKBTRBLH-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftAlsGemachtigde" type="ZKN:ZAKBTRGMC-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftAlsInitiator" type="ZKN:ZAKBTRINI-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftAlsUitvoerende" type="ZKN:ZAKBTRUTV-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftAlsVerantwoordelijke" type="ZKN:ZAKBTRVRA-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftAlsOverigBetrokkene" type="ZKN:ZAKBTROVR-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftAlsDeelzaak" type="ZKN:ZAKZAKDEL-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftAlsHoofdzaak" type="ZKN:ZAKZAKHFD-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftBetrekkingOpAndere" type="ZKN:ZAKZAKBTR-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeft" type="ZKN:ZAKSTT-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftRelevant" type="ZKN:ZAKEDC-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="leidtTot" type="ZKN:ZAKBSL-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
<attribute ref="StUF:entiteittype" use="required" fixed="ZAK"/>
<attribute ref="StUF:scope" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="prohibited"/>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="GeefZaakDetails-ZaakobjectGrp">
<complexContent>
<restriction base="ZKN:ZaakobjectGrp">
<sequence>
<element name="omschrijving" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true"/>
<element name="aanduiding" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true"/>
<element name="lokatie" type="BG:GeometrieIMGeo-e" nillable="true"/>
<element name="registratie" type="ZKN:ZaakobjectRegistratie-e" nillable="true"/>
</sequence>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="ActualiseerZaakstatus-ZAK-Lk01">
<sequence>
<element name="stuurgegevens" type="StUF:ZAK-StuurgegevensLk01"/>
<element name="parameters" type="StUF:ParametersLk01"/>
<element name="object" type="ZKN:ActualiseerZaakstatus-ZAK-kennisgeving" nillable="true"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="ActualiseerZaakstatus-ZAK-kennisgeving">
<complexContent>
<restriction base="ZKN:ZAK-basis">
<sequence>
<element name="identificatie" type="ZKN:ZaakIdentificatie-e" nillable="true"/>
<element name="omschrijving" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="toelichting" type="ZKN:Toelichting-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="kenmerk" type="ZKN:KenmerkGrp" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="anderZaakObject" type="ZKN:ZaakobjectGrp" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="resultaat" type="ZKN:ResultaatGrp" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="startdatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="registratiedatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="publicatiedatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="einddatumGepland" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="uiterlijkeEinddatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="einddatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="opschorting" type="ZKN:OpschortingGrp" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="verlenging" type="ZKN:VerlengingGrp" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="betalingsIndicatie" type="ZKN:BetalingsIndicatie-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="laatsteBetaaldatum" type="StUF:Tijdstip-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="archiefnominatie" type="BG:Indicatie-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="datumVernietigingDossier" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="zaakniveau" type="ZKN:ZaakNiveau-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="deelzakenIndicatie" type="BG:Indicatie-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdvakGeldigheid" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdstipRegistratie" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:extraElementen" minOccurs="0"/>
<element name="isVan" type="ZKN:ZAKZKT-kennisgeving" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftBetrekkingOp" type="ZKN:ZAKOBJ-kennisgeving" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftAlsBelanghebbende" type="ZKN:ZAKBTRBLH-kennisgeving" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftAlsGemachtigde" type="ZKN:ZAKBTRGMC-kennisgeving" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftAlsInitiator" type="ZKN:ZAKBTRINI-kennisgeving" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftAlsUitvoerende" type="ZKN:ZAKBTRUTV-kennisgeving" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftAlsVerantwoordelijke" type="ZKN:ZAKBTRVRA-kennisgeving" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftAlsOverigBetrokkene" type="ZKN:ZAKBTROVR-kennisgeving" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftAlsDeelzaak" type="ZKN:ZAKZAKDEL-kennisgeving" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftBetrekkingOpAndere" type="ZKN:ZAKZAKBTR-kennisgeving" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeft" type="ZKN:ActualiseerZaakstatus-ZAKSTT-kennisgeving" nillable="true" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="leidtTot" type="ZKN:ZAKBSL-kennisgeving" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
<attribute ref="StUF:entiteittype" use="required" fixed="ZAK"/>
<attribute ref="StUF:noValue" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:scope" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="required"/>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="ActualiseerZaakstatus-ZAKSTT-kennisgeving">
<annotation>
<documentation>In de gerelateerde is alleen verwerkingssoort I toegestaan</documentation>
</annotation>
<complexContent>
<restriction base="ZKN:ZAKSTT-basis">
<sequence>
<element name="gerelateerde" type="ZKN:ActualiseerZaakstatus-STT-kerngegevensKennisgeving"/>
<element name="toelichting" type="ZKN:Toelichting-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="datumStatusGezet" type="StUF:Tijdstip-e" nillable="true"/>
<element ref="StUF:tijdvakRelatie" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdvakGeldigheid" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdstipRegistratie" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:extraElementen" minOccurs="0"/>
<element name="isGezetDoor" type="ZKN:ZAKSTTBTR-kennisgeving" nillable="true" minOccurs="0"/>
</sequence>
<attribute ref="StUF:entiteittype" use="required" fixed="ZAKSTT"/>
<attribute ref="StUF:scope" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="required"/>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="ActualiseerZaakstatus-STT-kerngegevensKennisgeving">
<complexContent>
<restriction base="ZKN:STT-basis">
<sequence>
<element name="zkt.code" type="ZKN:Code-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="zkt.omschrijving" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true"/>
<element name="volgnummer" type="ZKN:Volgnummer-e" nillable="true"/>
<element name="code" type="ZKN:Code-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="omschrijving" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="ingangsdatumObject" type="StUF:DatumMetIndicator" nillable="true" minOccurs="0"/>
</sequence>
<attribute ref="StUF:entiteittype" use="required" fixed="STT"/>
<attribute ref="StUF:noValue" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:scope" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="required"/>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="CreeerZaak-ZAK-Lk01">
<sequence>
<element name="stuurgegevens" type="StUF:ZAK-StuurgegevensLk01"/>
<element name="parameters" type="StUF:ParametersLk01"/>
<element name="object" type="ZKN:CreeerZaak-ZAK-kennisgeving" nillable="true" maxOccurs="2"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="CreeerZaak-ZAK-kennisgeving">
<complexContent>
<restriction base="ZKN:ZAK-basis">
<sequence>
<element name="identificatie" type="ZKN:ZaakIdentificatie-e"/>
<element name="omschrijving" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="toelichting" type="ZKN:Toelichting-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="kenmerk" type="ZKN:KenmerkGrp" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="anderZaakObject" type="ZKN:ZaakobjectGrp" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="resultaat" type="ZKN:ResultaatGrp" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="startdatum" type="StUF:Datum-e"/>
<element name="registratiedatum" type="StUF:Datum-e"/>
<element name="publicatiedatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="einddatumGepland" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="uiterlijkeEinddatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="einddatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="opschorting" type="ZKN:OpschortingGrp" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="verlenging" type="ZKN:VerlengingGrp" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="betalingsIndicatie" type="ZKN:BetalingsIndicatie-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="laatsteBetaaldatum" type="StUF:Tijdstip-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="archiefnominatie" type="BG:Indicatie-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="datumVernietigingDossier" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="zaakniveau" type="ZKN:ZaakNiveau-e"/>
<element name="deelzakenIndicatie" type="BG:Indicatie-e"/>
<element ref="StUF:tijdvakGeldigheid" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdstipRegistratie" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:extraElementen" minOccurs="0"/>
<element name="isVan" type="ZKN:CreeerZaak-ZAKZKT-kennisgeving" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftBetrekkingOp" type="ZKN:ZAKOBJ-kennisgeving" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftAlsBelanghebbende" type="ZKN:ZAKBTRBLH-kennisgeving" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftAlsGemachtigde" type="ZKN:ZAKBTRGMC-kennisgeving" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftAlsInitiator" type="ZKN:CreeerZaak-ZAKBTRINI-kennisgeving" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftAlsUitvoerende" type="ZKN:ZAKBTRUTV-kennisgeving" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftAlsVerantwoordelijke" type="ZKN:ZAKBTRVRA-kennisgeving" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftAlsOverigBetrokkene" type="ZKN:ZAKBTROVR-kennisgeving" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftAlsDeelzaak" type="ZKN:ZAKZAKDEL-kennisgeving" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftBetrekkingOpAndere" type="ZKN:ZAKZAKBTR-kennisgeving" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeft" type="ZKN:ZAKSTT-kennisgeving" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="leidtTot" type="ZKN:ZAKBSL-kennisgeving" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
<attribute ref="StUF:entiteittype" use="required" fixed="ZAK"/>
<attribute ref="StUF:noValue" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:scope" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="required"/>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="CreeerZaak-MDW-kerngegevensKennisgeving">
<complexContent>
<restriction base="ZKN:MDW-basis">
<sequence>
<element name="identificatie" type="ZKN:Identificatie-e"/>
<element name="achternaam" type="BG:Geslachtsnaam-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="voorletters" type="BG:Voorletters-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="voorvoegselAchternaam" type="BG:VoorvoegselGeslachtsnaam-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
</sequence>
<attribute ref="StUF:entiteittype" use="required" fixed="MDW"/>
<attribute ref="StUF:noValue" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:scope" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="required"/>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="CreeerZaak-MDWOEHLID-kennisgeving">
<annotation>
<documentation>In de gerelateerde OEH zijn verwerkingssoort T en I toegestaan</documentation>
</annotation>
<complexContent>
<restriction base="ZKN:MDWOEHLID-basis">
<sequence>
<element name="gerelateerde" type="ZKN:CreeerZaak-OEH-kerngegevensKennisgeving" nillable="true"/>
<element ref="StUF:tijdvakRelatie" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdstipRegistratie" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:extraElementen" minOccurs="0"/>
</sequence>
<attribute ref="StUF:entiteittype" use="required" fixed="MDWOEHLID"/>
<attribute ref="StUF:scope" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="required"/>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="CreeerZaak-OEH-kerngegevensKennisgeving">
<complexContent>
<restriction base="ZKN:OEH-basis">
<sequence>
<element name="identificatie" type="ZKN:Identificatie-e"/>
<element name="naam" type="ZKN:NaamOEH-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="isGehuisvestIn" type="ZKN:OEHVZO-kerngegevensKennisgeving" nillable="true" minOccurs="0"/>
</sequence>
<attribute ref="StUF:entiteittype" use="required" fixed="OEH"/>
<attribute ref="StUF:noValue" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:scope" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="required"/>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="CreeerZaak-ZBTR-kerngegevensKennisgeving">
<complexContent>
<restriction base="ZKN:BTR-basis">
<choice minOccurs="0">
<choice minOccurs="0">
<element name="medewerker" type="ZKN:CreeerZaak-MDW-kerngegevensKennisgeving" nillable="true"/>
<element name="organisatorischeEenheid" type="ZKN:CreeerZaak-OEH-kerngegevensKennisgeving" nillable="true"/>
<element name="natuurlijkPersoon" type="BG:CreeerZaak-NPS-zkn-kerngegevensKennisgeving" nillable="true"/>
<element name="nietNatuurlijkPersoon" type="BG:CreeerZaak-NNP-zkn-kerngegevensKennisgeving" nillable="true"/>
<element name="vestiging" type="BG:CreeerZaak-VES-zkn-kerngegevensKennisgeving"/>
</choice>
</choice>
<attribute ref="StUF:entiteittype" use="prohibited"/>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="CreeerZaak-ZAKBTRINI-kennisgeving">
<annotation>
<documentation>In de gerelateerde zijn verwerkingssoort I en T toegestaan</documentation>
</annotation>
<complexContent>
<restriction base="ZKN:ZAKBTRINI-basis">
<sequence>
<element name="gerelateerde" type="ZKN:CreeerZaak-ZBTR-kerngegevensKennisgeving" nillable="true"/>
<element name="code" type="ZKN:Code-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="omschrijving" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="toelichting" type="ZKN:Toelichting-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<choice minOccurs="0">
<element name="afwijkendCorrespondentieAdres" type="BG:CorrespondentieAdresGrp-basis" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="afwijkendBuitenlandsCorrespondentieAdres" type="BG:VerblijfBuitenlandGrp" nillable="true" minOccurs="0"/>
</choice>
<element ref="StUF:tijdvakRelatie" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdvakGeldigheid" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdstipRegistratie" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:extraElementen" minOccurs="0"/>
<element name="heeftAlsAanspreekpunt" type="ZKN:ZAKBTRINICTP-kennisgeving" nillable="true" minOccurs="0"/>
</sequence>
<attribute ref="StUF:entiteittype" use="required" fixed="ZAKBTRINI"/>
<attribute ref="StUF:scope" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="required"/>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="CreeerZaak-ZAKZKT-kennisgeving">
<annotation>
<documentation>In de gerelateerde is alleen verwerkingssoort I toegestaan</documentation>
</annotation>
<complexContent>
<restriction base="ZKN:ZAKZKT-basis">
<sequence>
<element name="gerelateerde" type="ZKN:CreeerZaak-ZKT-kerngegevensKennisgeving"/>
<element ref="StUF:extraElementen" minOccurs="0"/>
</sequence>
<attribute ref="StUF:entiteittype" use="required" fixed="ZAKZKT"/>
<attribute ref="StUF:scope" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="required"/>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="CreeerZaak-ZKT-kerngegevensKennisgeving">
<complexContent>
<restriction base="ZKN:ZKT-basis">
<sequence>
<element name="omschrijving" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="code" type="ZKN:Code-e"/>
<element name="ingangsdatumObject" type="StUF:DatumMetIndicator" nillable="true" minOccurs="0"/>
</sequence>
<attribute ref="StUF:entiteittype" use="required" fixed="ZKT"/>
<attribute ref="StUF:noValue" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:scope" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="required"/>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="UpdateZaak-ZAK-Lk01">
<sequence>
<element name="stuurgegevens" type="StUF:ZAK-StuurgegevensLk01"/>
<element name="parameters" type="StUF:ParametersLk01"/>
<element name="object" type="ZKN:UpdateZaak-ZAK-kennisgeving" nillable="true" maxOccurs="2"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="UpdateZaak-ZAK-kennisgeving">
<complexContent>
<restriction base="ZKN:ZAK-basis">
<sequence>
<element name="identificatie" type="ZKN:ZaakIdentificatie-e"/>
<element name="omschrijving" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="toelichting" type="ZKN:Toelichting-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="kenmerk" type="ZKN:KenmerkGrp" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="anderZaakObject" type="ZKN:UpdateZaak-ZaakobjectGrp" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="resultaat" type="ZKN:ResultaatGrp" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="startdatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="registratiedatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="publicatiedatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="einddatumGepland" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="uiterlijkeEinddatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="einddatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="opschorting" type="ZKN:OpschortingGrp" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="verlenging" type="ZKN:VerlengingGrp" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="betalingsIndicatie" type="ZKN:BetalingsIndicatie-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="laatsteBetaaldatum" type="StUF:Tijdstip-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="archiefnominatie" type="BG:Indicatie-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="datumVernietigingDossier" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="zaakniveau" type="ZKN:ZaakNiveau-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="deelzakenIndicatie" type="BG:Indicatie-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdvakGeldigheid" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdstipRegistratie" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:extraElementen" minOccurs="0"/>
<element name="isVan" type="ZKN:ZAKZKT-kennisgeving" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftBetrekkingOp" type="ZKN:ZAKOBJ-kennisgeving" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftAlsBelanghebbende" type="ZKN:ZAKBTRBLH-kennisgeving" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftAlsGemachtigde" type="ZKN:ZAKBTRGMC-kennisgeving" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftAlsInitiator" type="ZKN:ZAKBTRINI-kennisgeving" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftAlsUitvoerende" type="ZKN:ZAKBTRUTV-kennisgeving" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftAlsVerantwoordelijke" type="ZKN:ZAKBTRVRA-kennisgeving" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftAlsOverigBetrokkene" type="ZKN:ZAKBTROVR-kennisgeving" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftAlsDeelzaak" type="ZKN:ZAKZAKDEL-kennisgeving" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftBetrekkingOpAndere" type="ZKN:ZAKZAKBTR-kennisgeving" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeft" type="ZKN:ZAKSTT-kennisgeving" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="leidtTot" type="ZKN:ZAKBSL-kennisgeving" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
<attribute ref="StUF:entiteittype" use="required" fixed="ZAK"/>
<attribute ref="StUF:noValue" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:scope" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="required"/>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="UpdateZaak-ZaakobjectGrp">
<complexContent>
<restriction base="ZKN:ZaakobjectGrp">
<sequence>
<element name="omschrijving" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true"/>
<element name="aanduiding" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true"/>
<element name="lokatie" type="BG:GeometrieIMGeo-e" nillable="true"/>
<element name="registratie" type="ZKN:ZaakobjectRegistratie-e" nillable="true"/>
</sequence>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="VoegBesluitToe-BSLEDC-kennisgeving">
<annotation>
<documentation>In de gerelateerde zijn zowel verwerkingssoort I als T toegestaan.
</documentation>
</annotation>
<complexContent>
<restriction base="ZKN:BSLEDC-basis">
<sequence>
<element name="gerelateerde" type="ZKN:VoegBesluitToe-EDC-kerngegevensKennisgeving" nillable="true"/>
<element ref="StUF:extraElementen" minOccurs="0"/>
</sequence>
<attribute ref="StUF:entiteittype" use="required" fixed="BSLEDC"/>
<attribute ref="StUF:scope" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="required"/>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="VoegBesluitToe-BSL-kennisgeving">
<complexContent>
<restriction base="ZKN:BSL-basis">
<sequence>
<element name="identificatie" type="ZKN:DocumentIdentificatie-e" nillable="true"/>
<element name="bst.omschrijving" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="datumBeslissing" type="StUF:Datum-e" nillable="true"/>
<element name="toelichting" type="ZKN:Toelichting-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="ingangsdatumWerking" type="StUF:Datum-e" nillable="true"/>
<element name="einddatumWerking" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="vervalreden" type="ZKN:Vervalreden-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="datumPublicatie" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="datumVerzending" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="datumUiterlijkeReactie" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdvakGeldigheid" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdstipRegistratie" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:extraElementen" minOccurs="0"/>
<element name="isVastgelegdIn" type="ZKN:VoegBesluitToe-BSLEDC-kennisgeving" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
<attribute ref="StUF:entiteittype" use="required" fixed="BSL"/>
<attribute ref="StUF:noValue" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:scope" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="required"/>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="VoegBesluitToe-EDC-kerngegevensKennisgeving">
<complexContent>
<restriction base="ZKN:EDC-basis">
<sequence>
<element name="identificatie" type="ZKN:DocumentIdentificatie-e" nillable="true"/>
<element name="dct.omschrijving" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="titel" type="ZKN:DocumentTitel-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
</sequence>
<attribute ref="StUF:entiteittype" use="required" fixed="EDC"/>
<attribute ref="StUF:noValue" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:scope" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="required"/>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<!--complexType name="VoegBesluitToe-BSL-Lk01">
<sequence>
<element name="stuurgegevens" type="StUF:BSL-StuurgegevensLk01"/>
<element name="parameters" type="StUF:ParametersLk01"/>
<element name="object" type="ZKN:VoegBesluitToe-BSL-kennisgeving" nillable="true" maxOccurs="1"/>
</sequence>
</complexType -->
<complexType name="UpdateBesluit-EDC-kerngegevensKennisgeving">
<complexContent>
<restriction base="ZKN:EDC-basis">
<sequence>
<element name="identificatie" type="ZKN:DocumentIdentificatie-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="dct.omschrijving" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="titel" type="ZKN:DocumentTitel-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
</sequence>
<attribute ref="StUF:entiteittype" use="required" fixed="EDC"/>
<attribute ref="StUF:noValue" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:scope" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="required"/>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="UpdateBesluit-BSLEDC-kennisgeving">
<annotation>
<documentation>In de gerelateerde zijn zowel verwerkingssoort I als T toegestaan.
</documentation>
</annotation>
<complexContent>
<restriction base="ZKN:BSLEDC-basis">
<sequence>
<element name="gerelateerde" type="ZKN:UpdateBesluit-EDC-kerngegevensKennisgeving" nillable="true"/>
<element ref="StUF:extraElementen" minOccurs="0"/>
</sequence>
<attribute ref="StUF:entiteittype" use="required" fixed="BSLEDC"/>
<attribute ref="StUF:scope" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="required"/>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="UpdateBesluit-BSL-kennisgeving">
<complexContent>
<restriction base="ZKN:BSL-basis">
<sequence>
<element name="identificatie" type="ZKN:DocumentIdentificatie-e"/>
<element name="bst.omschrijving" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="datumBeslissing" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="toelichting" type="ZKN:Toelichting-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="ingangsdatumWerking" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="einddatumWerking" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="vervalreden" type="ZKN:Vervalreden-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="datumPublicatie" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="datumVerzending" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="datumUiterlijkeReactie" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdvakGeldigheid" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdstipRegistratie" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:extraElementen" minOccurs="0"/>
<element name="isVastgelegdIn" type="ZKN:UpdateBesluit-BSLEDC-kennisgeving" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
<attribute ref="StUF:entiteittype" use="required" fixed="BSL"/>
<attribute ref="StUF:noValue" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:scope" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="required"/>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="UpdateBesluit-BSL-Lk01">
<sequence>
<element name="stuurgegevens" type="StUF:BSL-StuurgegevensLk01"/>
<element name="parameters" type="StUF:ParametersLk01"/>
<element name="object" type="ZKN:UpdateBesluit-BSL-kennisgeving" nillable="true" maxOccurs="2"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="GeefLijstZaakDocumenten-ZAK-Lv01">
<sequence>
<element name="stuurgegevens" type="StUF:ZAK-StuurgegevensLv01"/>
<element name="parameters" type="StUF:ZAK-parametersVraagSynchroon"/>
<group ref="ZKN:GeefLijstZaakDocumenten-zakVraagBody"/>
</sequence>
</complexType>
<group name="GeefLijstZaakDocumenten-zakVraagBody">
<sequence>
<element name="gelijk" type="ZKN:GeefLijstZaakDocumenten-ZAK-vraagSelectie" minOccurs="0"/>
<element name="vanaf" type="ZKN:ZAK-vraagSelectie" minOccurs="0"/>
<element name="totEnMet" type="ZKN:ZAK-vraagSelectie" minOccurs="0"/>
<element name="scope" minOccurs="0">
<complexType>
<sequence>
<element name="object" type="ZKN:GeefLijstZaakDocumenten-ZAK-vraagScope"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="start" minOccurs="0">
<complexType>
<sequence>
<element name="object" type="ZKN:ZAK-antwoord"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
</sequence>
</group>
<complexType name="GeefLijstZaakDocumenten-ZAK-vraagScope">
<complexContent>
<restriction base="ZKN:ZAK-basis">
<sequence>
<element name="identificatie" type="ZKN:ZaakIdentificatie-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="omschrijving" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="toelichting" type="ZKN:Toelichting-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="kenmerk" type="ZKN:KenmerkGrp" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="anderZaakObject" type="ZKN:ZaakobjectGrp" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="resultaat" type="ZKN:ResultaatGrp" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="startdatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="registratiedatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="publicatiedatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="einddatumGepland" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="uiterlijkeEinddatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="einddatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="opschorting" type="ZKN:OpschortingGrp" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="verlenging" type="ZKN:VerlengingGrp" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="betalingsIndicatie" type="ZKN:BetalingsIndicatie-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="laatsteBetaaldatum" type="StUF:Tijdstip-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="archiefnominatie" type="BG:Indicatie-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="datumVernietigingDossier" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="zaakniveau" type="ZKN:ZaakNiveau-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="deelzakenIndicatie" type="BG:Indicatie-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdvakGeldigheid" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdstipRegistratie" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:extraElementen" minOccurs="0"/>
<element name="isVan" type="ZKN:ZAKZKT-vraag" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftBetrekkingOp" type="ZKN:ZAKOBJ-vraagScope" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftAlsBelanghebbende" type="ZKN:ZAKBTRBLH-vraagScope" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftAlsGemachtigde" type="ZKN:ZAKBTRGMC-vraagScope" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftAlsInitiator" type="ZKN:ZAKBTRINI-vraagScope" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftAlsUitvoerende" type="ZKN:ZAKBTRUTV-vraagScope" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftAlsVerantwoordelijke" type="ZKN:ZAKBTRVRA-vraagScope" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftAlsOverigBetrokkene" type="ZKN:ZAKBTROVR-vraagScope" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftAlsDeelzaak" type="ZKN:ZAKZAKDEL-vraagScope" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftAlsHoofdzaak" type="ZKN:ZAKZAKHFD-vraagScope" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftBetrekkingOpAndere" type="ZKN:ZAKZAKBTR-vraagScope" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeft" type="ZKN:ZAKSTT-vraagScope" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftRelevant" type="ZKN:GeefLijstZaakDocumenten-ZAKEDC-vraag" nillable="true"/>
<element name="leidtTot" type="ZKN:ZAKBSL-vraag" nillable="true" minOccurs="0"/>
</sequence>
<attribute ref="StUF:entiteittype" use="required" fixed="ZAK"/>
<attribute ref="StUF:noValue" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="prohibited"/>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="GeefLijstZaakDocumenten-EDC-gerelateerdeVraag">
<complexContent>
<restriction base="ZKN:EDC-basis">
<sequence>
<element name="identificatie" type="ZKN:DocumentIdentificatie-e" nillable="true"/>
<element name="dct.omschrijving" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="dct.omschrijvingGeneriek" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="creatiedatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="ontvangstdatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="titel" type="ZKN:DocumentTitel-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="beschrijving" type="ZKN:Toelichting-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="formaat" type="ZKN:Bestandsformaat-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="taal" type="ZKN:DocumentTaal-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="versie" type="ZKN:DocumentVersie-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="status" type="ZKN:DocumentStatus-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="verzenddatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="vertrouwelijkAanduiding" type="ZKN:VertrouwelijkAanduiding-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="auteur" type="ZKN:DocumentAuteur-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="link" type="BG:Url-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdvakGeldigheid" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdstipRegistratie" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:extraElementen" minOccurs="0"/>
</sequence>
<attribute ref="StUF:entiteittype" use="required" fixed="EDC"/>
<attribute ref="StUF:scope" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="prohibited"/>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="GeefLijstZaakDocumenten-ZAKEDC-vraag">
<complexContent>
<restriction base="ZKN:ZAKEDC-basis">
<sequence>
<element name="gerelateerde" type="ZKN:GeefLijstZaakDocumenten-EDC-gerelateerdeVraag" nillable="true"/>
<element name="titel" type="ZKN:DocumentTitel-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="beschrijving" type="ZKN:Toelichting-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="registratiedatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="stt.volgnummer" type="ZKN:Volgnummer-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="stt.omschrijving" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="sta.datumStatusGezet" type="ZKN:Volgnummer-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdvakRelatie" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdvakGeldigheid" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdstipRegistratie" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:extraElementen" minOccurs="0"/>
</sequence>
<attribute ref="StUF:entiteittype" use="required" fixed="ZAKEDC"/>
<attribute ref="StUF:noValue" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:scope" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="prohibited"/>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="GeefLijstZaakDocumenten-ZAK-vraagSelectie">
<complexContent>
<restriction base="ZKN:ZAK-basis">
<sequence>
<element name="identificatie" type="ZKN:ZaakIdentificatie-e"/>
<element name="omschrijving" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="toelichting" type="ZKN:Toelichting-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="kenmerk" type="ZKN:KenmerkGrp" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="anderZaakObject" type="ZKN:ZaakobjectGrp" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="resultaat" type="ZKN:ResultaatGrp" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="startdatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="registratiedatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="publicatiedatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="einddatumGepland" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="uiterlijkeEinddatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="einddatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="opschorting" type="ZKN:OpschortingGrp" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="verlenging" type="ZKN:VerlengingGrp" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="betalingsIndicatie" type="ZKN:BetalingsIndicatie-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="laatsteBetaaldatum" type="StUF:Tijdstip-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="archiefnominatie" type="BG:Indicatie-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="datumVernietigingDossier" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="zaakniveau" type="ZKN:ZaakNiveau-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="deelzakenIndicatie" type="BG:Indicatie-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdvakGeldigheid" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdstipRegistratie" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:extraElementen" minOccurs="0"/>
<element name="isVan" type="ZKN:ZAKZKT-vraag" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftBetrekkingOp" type="ZKN:ZAKOBJ-vraagSelectie" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftAlsBelanghebbende" type="ZKN:ZAKBTRBLH-vraagSelectie" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftAlsGemachtigde" type="ZKN:ZAKBTRGMC-vraagSelectie" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftAlsInitiator" type="ZKN:ZAKBTRINI-vraagSelectie" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftAlsUitvoerende" type="ZKN:ZAKBTRUTV-vraagSelectie" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftAlsVerantwoordelijke" type="ZKN:ZAKBTRVRA-vraagSelectie" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftAlsOverigBetrokkene" type="ZKN:ZAKBTROVR-vraagSelectie" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftAlsDeelzaak" type="ZKN:ZAKZAKDEL-vraagSelectie" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftAlsHoofdzaak" type="ZKN:ZAKZAKHFD-vraagSelectie" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftBetrekkingOpAndere" type="ZKN:ZAKZAKBTR-vraagSelectie" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeft" type="ZKN:ZAKSTT-vraagSelectie" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftRelevant" type="ZKN:ZAKEDC-vraag" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="leidtTot" type="ZKN:ZAKBSL-vraag" nillable="true" minOccurs="0"/>
</sequence>
<attribute ref="StUF:entiteittype" use="required" fixed="ZAK"/>
<attribute ref="StUF:noValue" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:scope" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="prohibited"/>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="GeefLijstZaakDocumenten-ZAK-La01">
<sequence>
<element name="stuurgegevens" type="StUF:ZAK-StuurgegevensLa01"/>
<element name="parameters" type="StUF:ParametersAntwoordSynchroon"/>
<element name="melding" type="StUF:Melding" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="antwoord" minOccurs="0">
<complexType>
<sequence>
<element name="object" type="ZKN:GeefLijstZaakDocumenten-ZAK-antwoord" maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="GeefLijstZaakDocumenten-ZAK-antwoord">
<complexContent>
<restriction base="ZKN:ZAK-basis">
<sequence>
<element name="identificatie" type="ZKN:ZaakIdentificatie-e" nillable="true"/>
<element name="omschrijving" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="toelichting" type="ZKN:Toelichting-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="kenmerk" type="ZKN:KenmerkGrp" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="anderZaakObject" type="ZKN:ZaakobjectGrp" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="resultaat" type="ZKN:ResultaatGrp" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="startdatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="registratiedatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="publicatiedatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="einddatumGepland" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="uiterlijkeEinddatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="einddatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="opschorting" type="ZKN:OpschortingGrp" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="verlenging" type="ZKN:VerlengingGrp" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="betalingsIndicatie" type="ZKN:BetalingsIndicatie-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="laatsteBetaaldatum" type="StUF:Tijdstip-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="archiefnominatie" type="BG:Indicatie-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="datumVernietigingDossier" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="zaakniveau" type="ZKN:ZaakNiveau-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="deelzakenIndicatie" type="BG:Indicatie-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdvakGeldigheid" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdstipRegistratie" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:extraElementen" minOccurs="0"/>
<element name="historieMaterieel" type="ZKN:ZAK-historieMaterieel" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="historieFormeel" type="ZKN:ZAK-historieFormeel" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="isVan" type="ZKN:ZAKZKT-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftBetrekkingOp" type="ZKN:ZAKOBJ-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftAlsBelanghebbende" type="ZKN:ZAKBTRBLH-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftAlsGemachtigde" type="ZKN:ZAKBTRGMC-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftAlsInitiator" type="ZKN:ZAKBTRINI-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftAlsUitvoerende" type="ZKN:ZAKBTRUTV-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftAlsVerantwoordelijke" type="ZKN:ZAKBTRVRA-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftAlsOverigBetrokkene" type="ZKN:ZAKBTROVR-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftAlsDeelzaak" type="ZKN:ZAKZAKDEL-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftAlsHoofdzaak" type="ZKN:ZAKZAKHFD-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftBetrekkingOpAndere" type="ZKN:ZAKZAKBTR-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeft" type="ZKN:ZAKSTT-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftRelevant" type="ZKN:GeefLijstZaakDocumenten-ZAKEDC-antwoord" nillable="true" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="leidtTot" type="ZKN:ZAKBSL-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
<attribute ref="StUF:entiteittype" use="required" fixed="ZAK"/>
<attribute ref="StUF:scope" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="prohibited"/>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="GeefLijstZaakDocumenten-ZAKEDC-antwoord">
<annotation>
<documentation>Sortering antwoordbericht: gerelateerde/identificatie</documentation>
</annotation>
<complexContent>
<restriction base="ZKN:ZAKEDC-basis">
<sequence>
<element name="gerelateerde" type="ZKN:GeefLijstZaakDocumenten-EDC-gerelateerdeAntwoord" nillable="true"/>
<element name="titel" type="ZKN:DocumentTitel-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="beschrijving" type="ZKN:Toelichting-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="registratiedatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true"/>
<element name="stt.volgnummer" type="ZKN:Volgnummer-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="stt.omschrijving" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="sta.datumStatusGezet" type="ZKN:Volgnummer-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdvakRelatie" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdvakGeldigheid" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdstipRegistratie" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:extraElementen" minOccurs="0"/>
<element name="historieMaterieel" type="ZKN:ZAKEDC-historieMaterieel" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="historieFormeel" type="ZKN:ZAKEDC-historieFormeel" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="historieFormeelRelatie" type="ZKN:ZAKEDC-historieFormeelRelatie" minOccurs="0"/>
</sequence>
<attribute ref="StUF:entiteittype" use="required" fixed="ZAKEDC"/>
<attribute ref="StUF:scope" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="prohibited"/>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="GeefLijstZaakDocumenten-EDC-gerelateerdeAntwoord">
<complexContent>
<restriction base="ZKN:EDC-basis">
<sequence>
<element name="identificatie" type="ZKN:DocumentIdentificatie-e"/>
<element name="dct.omschrijving" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="dct.omschrijvingGeneriek" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="creatiedatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="ontvangstdatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="titel" type="ZKN:DocumentTitel-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="beschrijving" type="ZKN:Toelichting-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="formaat" type="ZKN:Bestandsformaat-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="taal" type="ZKN:DocumentTaal-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="versie" type="ZKN:DocumentVersie-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="status" type="ZKN:DocumentStatus-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="verzenddatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="vertrouwelijkAanduiding" type="ZKN:VertrouwelijkAanduiding-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="auteur" type="ZKN:DocumentAuteur-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="link" type="BG:Url-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdvakGeldigheid" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdstipRegistratie" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:extraElementen" minOccurs="0"/>
</sequence>
<attribute ref="StUF:entiteittype" use="required" fixed="EDC"/>
<attribute ref="StUF:scope" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="prohibited"/>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="GeefZaakdocumentLezen-EDC-Lv01">
<sequence>
<element name="stuurgegevens" type="StUF:EDC-StuurgegevensLv01"/>
<element name="parameters" type="StUF:EDC-parametersVraagSynchroon"/>
<group ref="ZKN:GeefZaakdocumentLezen-edcVraagBody"/>
</sequence>
</complexType>
<group name="GeefZaakdocumentLezen-edcVraagBody">
<sequence>
<element name="gelijk" type="ZKN:GeefZaakdocumentLezen-EDC-vraagSelectie" minOccurs="0"/>
<element name="vanaf" type="ZKN:EDC-vraagSelectie" minOccurs="0"/>
<element name="totEnMet" type="ZKN:EDC-vraagSelectie" minOccurs="0"/>
<element name="scope" minOccurs="0">
<complexType>
<sequence>
<element name="object" type="ZKN:GeefZaakdocumentLezen-EDC-vraagScope"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="start" minOccurs="0">
<complexType>
<sequence>
<element name="object" type="ZKN:EDC-antwoord"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
</sequence>
</group>
<complexType name="GeefZaakdocumentLezen-EDC-vraagSelectie">
<complexContent>
<restriction base="ZKN:EDC-basis">
<sequence>
<element name="identificatie" type="ZKN:DocumentIdentificatie-e"/>
<element name="dct.omschrijving" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="dct.omschrijvingGeneriek" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="dct.categorie" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="creatiedatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="ontvangstdatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="titel" type="ZKN:DocumentTitel-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="beschrijving" type="ZKN:Toelichting-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="formaat" type="ZKN:Bestandsformaat-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="taal" type="ZKN:DocumentTaal-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="versie" type="ZKN:DocumentVersie-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="status" type="ZKN:DocumentStatus-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="verzenddatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="vertrouwelijkAanduiding" type="ZKN:VertrouwelijkAanduiding-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="auteur" type="ZKN:DocumentAuteur-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="link" type="BG:Url-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="inhoud" type="StUF:BinaireInhoud-vraag" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdvakGeldigheid" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdstipRegistratie" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:extraElementen" minOccurs="0"/>
<element name="isRelevantVoor" type="ZKN:EDCZAK-vraagSelectie" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="kanVastleggingZijnVan" type="ZKN:EDCBSL-vraag" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="maaktDeelUitVan" type="ZKN:EDCSDC-vraag" nillable="true" minOccurs="0"/>
</sequence>
<attribute ref="StUF:entiteittype" use="required" fixed="EDC"/>
<attribute ref="StUF:noValue" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:scope" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="prohibited"/>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="GeefZaakdocumentLezen-EDC-vraagScope">
<complexContent>
<restriction base="ZKN:EDC-basis">
<sequence>
<element name="identificatie" type="ZKN:DocumentIdentificatie-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="dct.omschrijving" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="dct.omschrijvingGeneriek" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="dct.categorie" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="creatiedatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="ontvangstdatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="titel" type="ZKN:DocumentTitel-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="beschrijving" type="ZKN:Toelichting-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="formaat" type="ZKN:Bestandsformaat-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="taal" type="ZKN:DocumentTaal-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="versie" type="ZKN:DocumentVersie-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="status" type="ZKN:DocumentStatus-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="verzenddatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="vertrouwelijkAanduiding" type="ZKN:VertrouwelijkAanduiding-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="auteur" type="ZKN:DocumentAuteur-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="link" type="BG:Url-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="inhoud" type="StUF:BinaireInhoud-vraag" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdvakGeldigheid" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdstipRegistratie" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:extraElementen" minOccurs="0"/>
<element name="isRelevantVoor" type="ZKN:GeefZaakdocumentLezen-EDCZAK-vraagScope"/>
<element name="kanVastleggingZijnVan" type="ZKN:EDCBSL-vraag" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="maaktDeelUitVan" type="ZKN:EDCSDC-vraag" nillable="true" minOccurs="0"/>
</sequence>
<attribute ref="StUF:entiteittype" use="required" fixed="EDC"/>
<attribute ref="StUF:noValue" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="prohibited"/>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="GeefZaakdocumentLezen-EDCZAK-vraagScope">
<complexContent>
<restriction base="ZKN:EDCZAK-basis">
<sequence>
<element name="gerelateerde" type="ZKN:GeefZaakdocumentLezen-ZAK-gerelateerdeVraagScope" nillable="true"/>
<element name="titel" type="ZKN:DocumentTitel-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="beschrijving" type="ZKN:Toelichting-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="registratiedatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="stt.volgnummer" type="ZKN:Volgnummer-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="stt.omschrijving" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="sta.datumStatusGezet" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdvakRelatie" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdvakGeldigheid" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdstipRegistratie" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:extraElementen" minOccurs="0"/>
</sequence>
<attribute ref="StUF:entiteittype" use="required" fixed="EDCZAK"/>
<attribute ref="StUF:noValue" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:scope" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="prohibited"/>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="GeefZaakdocumentLezen-ZAK-gerelateerdeVraagScope">
<complexContent>
<restriction base="ZKN:ZAK-basis">
<sequence>
<element name="identificatie" type="ZKN:ZaakIdentificatie-e" nillable="true"/>
<element name="omschrijving" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="toelichting" type="ZKN:Toelichting-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="resultaat" type="ZKN:ResultaatGrp" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="startdatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="publicatiedatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="einddatumGepland" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="uiterlijkeEinddatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="einddatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="opschorting" type="ZKN:OpschortingGrp" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="verlenging" type="ZKN:VerlengingGrp" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdvakGeldigheid" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdstipRegistratie" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:extraElementen" minOccurs="0"/>
<element name="isVan" type="ZKN:ZAKZKT-vraag" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftBetrekkingOp" type="ZKN:ZAKOBJ-vraagScope" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftAlsBelanghebbende" type="ZKN:ZAKBTRBLH-vraagScope" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftAlsInitiator" type="ZKN:ZAKBTRINI-vraagScope" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftAlsDeelzaak" type="ZKN:ZAKZAKDEL-kerngegevens" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftAlsHoofdzaak" type="ZKN:ZAKZAKHFD-kerngegevens" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeft" type="ZKN:ZAKSTT-vraagScope" nillable="true" minOccurs="0"/>
</sequence>
<attribute ref="StUF:entiteittype" use="required" fixed="ZAK"/>
<attribute ref="StUF:scope" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="prohibited"/>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="GeefZaakdocumentLezen-EDC-La01">
<sequence>
<element name="stuurgegevens" type="StUF:EDC-StuurgegevensLa01"/>
<element name="parameters" type="StUF:ParametersAntwoordSynchroon"/>
<element name="melding" type="StUF:Melding" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="antwoord" minOccurs="0">
<complexType>
<sequence>
<element name="object" type="ZKN:GeefZaakdocumentLezen-EDC-antwoord" maxOccurs="1"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="GeefZaakdocumentLezen-EDC-antwoord">
<complexContent>
<restriction base="ZKN:EDC-basis">
<sequence>
<element name="identificatie" type="ZKN:DocumentIdentificatie-e"/>
<element name="dct.omschrijving" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="dct.omschrijvingGeneriek" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="dct.categorie" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="creatiedatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true"/>
<element name="ontvangstdatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="titel" type="ZKN:DocumentTitel-e" nillable="true"/>
<element name="beschrijving" type="ZKN:Toelichting-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="formaat" type="ZKN:Bestandsformaat-e" nillable="true"/>
<element name="taal" type="ZKN:DocumentTaal-e" nillable="true"/>
<element name="versie" type="ZKN:DocumentVersie-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="status" type="ZKN:DocumentStatus-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="verzenddatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="vertrouwelijkAanduiding" type="ZKN:VertrouwelijkAanduiding-e" nillable="true"/>
<element name="auteur" type="ZKN:DocumentAuteur-e" nillable="true"/>
<element name="link" type="BG:Url-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="inhoud" type="StUF:BinaireInhoud"/>
<element ref="StUF:tijdvakGeldigheid" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdstipRegistratie" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:extraElementen" minOccurs="0"/>
<element name="historieMaterieel" type="ZKN:EDC-historieMaterieel" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="historieFormeel" type="ZKN:EDC-historieFormeel" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="isRelevantVoor" type="ZKN:EDCZAK-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="kanVastleggingZijnVan" type="ZKN:EDCBSL-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="maaktDeelUitVan" type="ZKN:EDCSDC-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
<attribute ref="StUF:entiteittype" use="required" fixed="EDC"/>
<attribute ref="StUF:scope" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="prohibited"/>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="MaakZaakdocument-EDC-Lk01">
<sequence>
<element name="stuurgegevens" type="StUF:EDC-StuurgegevensLk01"/>
<element name="parameters" type="StUF:ParametersLk01"/>
<element name="object" type="ZKN:MaakZaakdocument-EDC-kennisgeving" nillable="true" maxOccurs="2"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="MaakZaakdocument-EDC-kennisgeving">
<complexContent>
<restriction base="ZKN:EDC-basis">
<sequence>
<element name="identificatie" type="ZKN:DocumentIdentificatie-e"/>
<element name="dct.omschrijving" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="creatiedatum" type="StUF:Datum-e"/>
<element name="ontvangstdatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="titel" type="ZKN:DocumentTitel-e"/>
<element name="beschrijving" type="ZKN:Toelichting-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="formaat" type="ZKN:Bestandsformaat-e"/>
<element name="taal" type="ZKN:DocumentTaal-e"/>
<element name="versie" type="ZKN:DocumentVersie-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="status" type="ZKN:DocumentStatus-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="verzenddatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="vertrouwelijkAanduiding" type="ZKN:VertrouwelijkAanduiding-e"/>
<element name="auteur" type="ZKN:DocumentAuteur-e"/>
<element name="link" type="BG:Url-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="inhoud" type="StUF:BinaireInhoud" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdvakGeldigheid" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdstipRegistratie" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:extraElementen" minOccurs="0"/>
<element name="isRelevantVoor" type="ZKN:EDCZAK-kennisgeving" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
<attribute ref="StUF:entiteittype" use="required" fixed="EDC"/>
<attribute ref="StUF:noValue" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:scope" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="required"/>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="VoegZaakdocumentToe-EDC-Lk01">
<sequence>
<element name="stuurgegevens" type="StUF:EDC-StuurgegevensLk01"/>
<element name="parameters" type="StUF:ParametersLk01"/>
<element name="object" type="ZKN:VoegZaakdocumentToe-EDC-kennisgeving" nillable="true" maxOccurs="2"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="VoegZaakdocumentToe-EDC-kennisgeving">
<complexContent>
<restriction base="ZKN:EDC-basis">
<sequence>
<element name="identificatie" type="ZKN:DocumentIdentificatie-e"/>
<element name="dct.omschrijving" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="creatiedatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true"/>
<element name="ontvangstdatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="titel" type="ZKN:DocumentTitel-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="beschrijving" type="ZKN:Toelichting-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="formaat" type="ZKN:Bestandsformaat-e" nillable="true"/>
<element name="taal" type="ZKN:DocumentTaal-e" nillable="true"/>
<element name="versie" type="ZKN:DocumentVersie-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="status" type="ZKN:DocumentStatus-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="verzenddatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="vertrouwelijkAanduiding" type="ZKN:VertrouwelijkAanduiding-e" nillable="true"/>
<element name="auteur" type="ZKN:DocumentAuteur-e" nillable="true"/>
<element name="link" type="BG:Url-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="inhoud" type="StUF:BinaireInhoud"/>
<element ref="StUF:tijdvakGeldigheid" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdstipRegistratie" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:extraElementen" minOccurs="0"/>
<element name="isRelevantVoor" type="ZKN:VoegZaakdocumentToe-EDCZAK-kennisgeving" nillable="true" maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
<attribute ref="StUF:entiteittype" use="required" fixed="EDC"/>
<attribute ref="StUF:noValue" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:scope" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="required"/>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="VoegZaakdocumentToe-EDCZAK-kennisgeving">
<complexContent>
<restriction base="ZKN:EDCZAK-basis">
<sequence>
<element name="gerelateerde" type="ZKN:VoegZaakdocumentToe-ZAK-kerngegevensKennisgeving" nillable="true"/>
<element name="titel" type="ZKN:DocumentTitel-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="beschrijving" type="ZKN:Toelichting-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="registratiedatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="stt.volgnummer" type="ZKN:Volgnummer-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="stt.omschrijving" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="sta.datumStatusGezet" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdvakRelatie" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdvakGeldigheid" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdstipRegistratie" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:extraElementen" minOccurs="0"/>
</sequence>
<attribute ref="StUF:entiteittype" use="required" fixed="EDCZAK"/>
<attribute ref="StUF:scope" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="required"/>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="VoegZaakdocumentToe-ZAK-kerngegevensKennisgeving">
<complexContent>
<restriction base="ZKN:ZAK-basis">
<sequence>
<element name="identificatie" type="ZKN:ZaakIdentificatie-e" nillable="true"/>
<element name="omschrijving" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="isVan" type="ZKN:ZAKZKT-kerngegevens" nillable="true" minOccurs="0"/>
</sequence>
<attribute ref="StUF:entiteittype" use="required" fixed="ZAK"/>
<attribute ref="StUF:noValue" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:scope" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="required"/>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="BSL-gbi">
<complexContent>
<restriction base="ZKN:BSL-basis">
<sequence>
<element name="identificatie" type="ZKN:DocumentIdentificatie-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="bst.omschrijving" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="bst.omschrijvingGeneriek" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="bst.categorie" type="ZKN:OmschrijvingKort-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="bst.reactietermijn" type="ZKN:Termijn-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="bst.publicatieIndicatie" type="BG:Indicatie-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="bst.publicatieTekst" type="ZKN:Toelichting-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="bst.publicatieTermijn" type="ZKN:Termijn-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="datumBeslissing" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="toelichting" type="ZKN:Toelichting-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="ingangsdatumWerking" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="einddatumWerking" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="vervalreden" type="ZKN:Vervalreden-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="datumPublicatie" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="datumVerzending" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="datumUiterlijkeReactie" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdvakGeldigheid" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdstipRegistratie" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:extraElementen" minOccurs="0"/>
<element name="historieMaterieel" type="ZKN:BSL-historieMaterieel" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="historieFormeel" type="ZKN:BSL-historieFormeel" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="isUitkomstVan" type="ZKN:BSLZAK-antwoord" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="isVastgelegdIn" type="ZKN:BSLEDC-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
<attribute ref="StUF:entiteittype" use="required" fixed="BSL"/>
<attribute ref="StUF:scope" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="prohibited"/>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="BSL-gbi-e">
<complexContent>
<extension base="ZKN:BSL-gbi">
<attribute ref="StUF:functie" use="required" fixed="entiteit"/>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="GeefBesluitdetails-BSL-Lv01">
<sequence>
<element name="stuurgegevens" type="StUF:BSL-StuurgegevensLv01"/>
<element name="parameters" type="StUF:BSL-parametersVraagSynchroon"/>
<group ref="ZKN:GeefBesluitdetails-bslVraagBody"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="GeefBesluitdetails-BSL-La01">
<sequence>
<element name="stuurgegevens" type="StUF:BSL-StuurgegevensLa01"/>
<element name="parameters" type="StUF:ParametersAntwoordSynchroon"/>
<element name="melding" type="StUF:Melding" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="antwoord" minOccurs="0">
<complexType>
<sequence>
<element name="object" type="ZKN:GeefBesluitdetails-BSL-antwoord" maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
<group name="GeefBesluitdetails-bslVraagBody">
<sequence>
<element name="gelijk" type="ZKN:BSL-vraagSelectie" minOccurs="0"/>
<element name="scope" minOccurs="0">
<complexType>
<sequence>
<element name="object" type="ZKN:BSL-vraagScope"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
</sequence>
</group>
<complexType name="GeefBesluitdetails-BSL-antwoord">
<complexContent>
<restriction base="ZKN:BSL-basis">
<sequence>
<element name="identificatie" type="ZKN:DocumentIdentificatie-e"/>
<element name="bst.omschrijving" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="bst.omschrijvingGeneriek" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="bst.categorie" type="ZKN:OmschrijvingKort-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="bst.reactietermijn" type="ZKN:Termijn-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="bst.publicatieIndicatie" type="BG:Indicatie-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="bst.publicatieTekst" type="ZKN:Toelichting-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="bst.publicatieTermijn" type="ZKN:Termijn-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="datumBeslissing" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="toelichting" type="ZKN:Toelichting-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="ingangsdatumWerking" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="einddatumWerking" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="vervalreden" type="ZKN:Vervalreden-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="datumPublicatie" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="datumVerzending" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="datumUiterlijkeReactie" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdvakGeldigheid" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdstipRegistratie" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:extraElementen" minOccurs="0"/>
<element name="historieMaterieel" type="ZKN:BSL-historieMaterieel" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="historieFormeel" type="ZKN:BSL-historieFormeel" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="isUitkomstVan" type="ZKN:BSLZAK-antwoord" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="isVastgelegdIn" type="ZKN:GeefBesluitdetails-BSLEDC-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
<attribute ref="StUF:entiteittype" use="required" fixed="BSL"/>
<attribute ref="StUF:scope" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="prohibited"/>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="GeefBesluitdetails-BSLEDC-antwoord">
<annotation>
<documentation>Sortering antwoordbericht: gerelateerde/identificatie</documentation>
</annotation>
<complexContent>
<restriction base="ZKN:BSLEDC-basis">
<sequence>
<element name="gerelateerde" type="ZKN:GeefBesluitdetails-EDC-gerelateerdeAntwoord" nillable="true"/>
<element ref="StUF:extraElementen" minOccurs="0"/>
</sequence>
<attribute ref="StUF:entiteittype" use="required" fixed="BSLEDC"/>
<attribute ref="StUF:scope" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="prohibited"/>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="GeefBesluitdetails-EDC-gerelateerdeAntwoord">
<complexContent>
<restriction base="ZKN:EDC-basis">
<sequence>
<element name="identificatie" type="ZKN:DocumentIdentificatie-e"/>
<element name="dct.omschrijving" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="dct.omschrijvingGeneriek" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="creatiedatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="ontvangstdatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="titel" type="ZKN:DocumentTitel-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="beschrijving" type="ZKN:Toelichting-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="formaat" type="ZKN:Bestandsformaat-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="taal" type="ZKN:DocumentTaal-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="versie" type="ZKN:DocumentVersie-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="status" type="ZKN:DocumentStatus-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="verzenddatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="vertrouwelijkAanduiding" type="ZKN:VertrouwelijkAanduiding-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="auteur" type="ZKN:DocumentAuteur-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="link" type="BG:Url-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdvakGeldigheid" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdstipRegistratie" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:extraElementen" minOccurs="0"/>
</sequence>
<attribute ref="StUF:entiteittype" use="required" fixed="EDC"/>
<attribute ref="StUF:scope" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="prohibited"/>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="Di01_VoegBesluitToe">
<sequence>
<element name="stuurgegevens" type="StUF:Di01-Stuurgegevens-oz"/>
<element name="object" type="ZKN:VoegBesluitToe_object"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="VoegBesluitToe_object">
<sequence>
<element name="besluit" type="ZKN:VoegBesluitToe-BSL-kennisgeving"/>
<element name="zaak" type="ZKN:VoegBesluitToe_ZAK-kerngegevensKennisgeving"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="VoegBesluitToe_ZAK-kerngegevensKennisgeving">
<complexContent>
<restriction base="ZKN:ZAK-basis">
<sequence>
<element name="identificatie" type="ZKN:ZaakIdentificatie-e"/>
</sequence>
<attribute ref="StUF:entiteittype" use="required" fixed="ZAK"/>
<attribute ref="StUF:noValue" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:scope" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="required"/>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="OverdragenZaak-ZAK-opdracht-e">
<complexContent>
<extension base="ZKN:OverdragenZaak-ZAK-opdracht-r">
<attribute ref="StUF:functie" use="required" fixed="entiteit"/>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="OverdragenZaak-ZAK-opdracht-r">
<complexContent>
<restriction base="ZKN:ZAK-basis">
<sequence>
<element name="identificatie" type="ZKN:ZaakIdentificatie-r"/>
<element name="isVan" type="ZKN:OverdragenZaak-ZAKZKT-kerngegevens" nillable="true" maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="OverdragenZaak-ZAKZKT-kerngegevens">
<complexContent>
<restriction base="ZKN:ZAKZKT-basis">
<sequence>
<element name="gerelateerde" type="ZKN:OverdragenZaak-ZKT-kerngegevens" nillable="true"/>
</sequence>
<attribute ref="StUF:entiteittype" use="required" fixed="ZAKZKT"/>
<attribute ref="StUF:scope" use="prohibited"/>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="OverdragenZaak-ZKT-kerngegevens">
<complexContent>
<restriction base="ZKN:ZKT-basis">
<sequence>
<element name="omschrijving" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true"/>
<element name="code" type="ZKN:Code-e" nillable="true"/>
<element name="ingangsdatumObject" type="StUF:DatumMetIndicator" nillable="true" minOccurs="0"/>
</sequence>
<attribute ref="StUF:entiteittype" use="required" fixed="ZKT"/>
<attribute ref="StUF:noValue" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:scope" use="prohibited"/>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="OverdragenZaak-ZAK-opdrachtbevestiging-e">
<complexContent>
<extension base="ZKN:OverdragenZaak-ZAK-opdrachtbevestiging-r">
<sequence>
<element name="antwoord">
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="ZKN:OverdragenZaak-antwoord"/>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
</sequence>
<attribute ref="StUF:functie" use="required" fixed="entiteit"/>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="OverdragenZaak-ZAK-opdrachtbevestiging-r">
<complexContent>
<restriction base="ZKN:ZAK-basis">
<sequence>
<element name="identificatie" type="ZKN:ZaakIdentificatie-r"/>
</sequence>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<simpleType name="OverdragenZaak-antwoord">
<restriction base="string">
<enumeration value="Overdracht geaccepteerd"/>
<enumeration value="Overdracht geweigerd"/>
</restriction>
</simpleType>
<!-- #22 Geef Lijst Besluiten -->
<complexType name="GeefLijstBesluiten-ZAK-Lv01">
<sequence>
<element name="stuurgegevens" type="StUF:ZAK-StuurgegevensLv01"/>
<element name="parameters" type="StUF:ZAK-parametersVraagSynchroon"/>
<group ref="ZKN:GeefLijstBesluiten-zakVraagBody"/>
</sequence>
</complexType>
<group name="GeefLijstBesluiten-zakVraagBody">
<sequence>
<element name="gelijk" type="ZKN:GeefLijstBesluiten-ZAK-vraagSelectie" minOccurs="0"/>
<!-- element name="vanaf" type="ZKN:ZAK-vraagSelectie" minOccurs="0"/>
<element name="totEnMet" type="ZKN:ZAK-vraagSelectie" minOccurs="0"/ -->
<element name="scope" minOccurs="0">
<complexType>
<sequence>
<element name="object" type="ZKN:GeefLijstBesluiten-ZAK-vraagScope"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
<!-- element name="start" minOccurs="0">
<complexType>
<sequence>
<element name="object" type="ZKN:ZAK-antwoord"/>
</sequence>
</complexType>
</element -->
</sequence>
</group>
<complexType name="GeefLijstBesluiten-ZAK-vraagSelectie">
<complexContent>
<restriction base="ZKN:ZAK-basis">
<sequence>
<element name="identificatie" type="ZKN:ZaakIdentificatie-e" nillable="true"/>
<!-- element name="omschrijving" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="toelichting" type="ZKN:Toelichting-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="kenmerk" type="ZKN:KenmerkGrp" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="anderZaakObject" type="ZKN:ZaakobjectGrp" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="resultaat" type="ZKN:ResultaatGrp" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="startdatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="registratiedatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="publicatiedatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="einddatumGepland" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="uiterlijkeEinddatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="einddatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="opschorting" type="ZKN:OpschortingGrp" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="verlenging" type="ZKN:VerlengingGrp" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="betalingsIndicatie" type="ZKN:BetalingsIndicatie-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="laatsteBetaaldatum" type="StUF:Tijdstip-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="archiefnominatie" type="BG:Indicatie-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="datumVernietigingDossier" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="zaakniveau" type="ZKN:ZaakNiveau-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="deelzakenIndicatie" type="BG:Indicatie-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdvakGeldigheid" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdstipRegistratie" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:extraElementen" minOccurs="0"/>
<element name="isVan" type="ZKN:ZAKZKT-vraag" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftBetrekkingOp" type="ZKN:ZAKOBJ-vraagSelectie" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftAlsBelanghebbende" type="ZKN:ZAKBTRBLH-vraagSelectie" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftAlsGemachtigde" type="ZKN:ZAKBTRGMC-vraagSelectie" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftAlsInitiator" type="ZKN:ZAKBTRINI-vraagSelectie" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftAlsUitvoerende" type="ZKN:ZAKBTRUTV-vraagSelectie" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftAlsVerantwoordelijke" type="ZKN:ZAKBTRVRA-vraagSelectie" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftAlsOverigBetrokkene" type="ZKN:ZAKBTROVR-vraagSelectie" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftAlsDeelzaak" type="ZKN:ZAKZAKDEL-vraagSelectie" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftAlsHoofdzaak" type="ZKN:ZAKZAKHFD-vraagSelectie" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftBetrekkingOpAndere" type="ZKN:ZAKZAKBTR-vraagSelectie" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeft" type="ZKN:ZAKSTT-vraagSelectie" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftRelevant" type="ZKN:ZAKEDC-vraag" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="leidtTot" type="ZKN:ZAKBSL-vraag" nillable="true" minOccurs="0"/ -->
</sequence>
<attribute ref="StUF:entiteittype" use="required" fixed="ZAK"/>
<attribute ref="StUF:noValue" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:scope" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="prohibited"/>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="GeefLijstBesluiten-ZAK-vraagScope">
<complexContent>
<restriction base="ZKN:ZAK-basis">
<sequence>
<element name="identificatie" type="ZKN:ZaakIdentificatie-e" nillable="true"/>
<!-- element name="omschrijving" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="toelichting" type="ZKN:Toelichting-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="kenmerk" type="ZKN:KenmerkGrp" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="anderZaakObject" type="ZKN:ZaakobjectGrp" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="resultaat" type="ZKN:ResultaatGrp" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="startdatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="registratiedatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="publicatiedatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="einddatumGepland" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="uiterlijkeEinddatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="einddatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="opschorting" type="ZKN:OpschortingGrp" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="verlenging" type="ZKN:VerlengingGrp" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="betalingsIndicatie" type="ZKN:BetalingsIndicatie-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="laatsteBetaaldatum" type="StUF:Tijdstip-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="archiefnominatie" type="BG:Indicatie-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="datumVernietigingDossier" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="zaakniveau" type="ZKN:ZaakNiveau-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="deelzakenIndicatie" type="BG:Indicatie-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdvakGeldigheid" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdstipRegistratie" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:extraElementen" minOccurs="0"/>
<element name="isVan" type="ZKN:ZAKZKT-vraag" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftBetrekkingOp" type="ZKN:ZAKOBJ-vraagScope" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftAlsBelanghebbende" type="ZKN:ZAKBTRBLH-vraagScope" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftAlsGemachtigde" type="ZKN:ZAKBTRGMC-vraagScope" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftAlsInitiator" type="ZKN:ZAKBTRINI-vraagScope" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftAlsUitvoerende" type="ZKN:ZAKBTRUTV-vraagScope" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftAlsVerantwoordelijke" type="ZKN:ZAKBTRVRA-vraagScope" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftAlsOverigBetrokkene" type="ZKN:ZAKBTROVR-vraagScope" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftAlsDeelzaak" type="ZKN:ZAKZAKDEL-vraagScope" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftAlsHoofdzaak" type="ZKN:ZAKZAKHFD-vraagScope" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftBetrekkingOpAndere" type="ZKN:ZAKZAKBTR-vraagScope" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeft" type="ZKN:ZAKSTT-vraagScope" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="heeftRelevant" type="ZKN:ZAKEDC-vraag" nillable="true" minOccurs="0"/ -->
<element name="leidtTot" type="ZKN:GeefLijstBesluiten-ZAKBSL-vraag" nillable="true"/>
</sequence>
<attribute ref="StUF:entiteittype" use="required" fixed="ZAK"/>
<attribute ref="StUF:noValue" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="prohibited"/>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="GeefLijstBesluiten-ZAKBSL-vraag">
<complexContent>
<restriction base="ZKN:ZAKBSL-basis">
<sequence>
<element name="gerelateerde" type="ZKN:GeefLijstBesluiten-BSL-gerelateerdeVraag" nillable="true"/>
<element ref="StUF:tijdvakRelatie" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdstipRegistratie" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:extraElementen" minOccurs="0"/>
</sequence>
<attribute ref="StUF:entiteittype" use="required" fixed="ZAKBSL"/>
<attribute ref="StUF:noValue" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="prohibited"/>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="GeefLijstBesluiten-BSL-gerelateerdeVraag">
<complexContent>
<restriction base="ZKN:BSL-basis">
<sequence>
<element name="identificatie" type="ZKN:DocumentIdentificatie-e" nillable="true"/>
<element name="bst.omschrijving" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="datumBeslissing" type="StUF:Datum-e" nillable="true"/>
<element name="toelichting" type="ZKN:Toelichting-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="ingangsdatumWerking" type="StUF:Datum-e" nillable="true"/>
<element name="einddatumWerking" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="vervalreden" type="ZKN:Vervalreden-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="datumPublicatie" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="datumVerzending" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="datumUiterlijkeReactie" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdvakGeldigheid" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdstipRegistratie" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:extraElementen" minOccurs="0"/>
</sequence>
<attribute ref="StUF:entiteittype" use="required" fixed="BSL"/>
<attribute ref="StUF:scope" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="prohibited"/>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="GeefLijstBesluiten-ZAK-La01">
<sequence>
<element name="stuurgegevens" type="StUF:ZAK-StuurgegevensLa01"/>
<element name="parameters" type="StUF:ParametersAntwoordSynchroon"/>
<element name="melding" type="StUF:Melding" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="antwoord" minOccurs="0">
<complexType>
<sequence>
<element name="object" type="ZKN:GeefLijstBesluiten-ZAK-antwoord" maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="GeefLijstBesluiten-ZAK-antwoord">
<complexContent>
<restriction base="ZKN:ZAK-basis">
<sequence>
<element name="identificatie" type="ZKN:ZaakIdentificatie-e"/>
<element name="omschrijving" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="toelichting" type="ZKN:Toelichting-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="kenmerk" type="ZKN:KenmerkGrp" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="anderZaakObject" type="ZKN:GeefLijstBesluiten-ZaakobjectGrp" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="resultaat" type="ZKN:ResultaatGrp" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="startdatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="registratiedatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="publicatiedatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="einddatumGepland" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="uiterlijkeEinddatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="einddatum" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="opschorting" type="ZKN:OpschortingGrp" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="verlenging" type="ZKN:VerlengingGrp" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="betalingsIndicatie" type="ZKN:BetalingsIndicatie-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="laatsteBetaaldatum" type="StUF:Tijdstip-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="archiefnominatie" type="BG:Indicatie-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="datumVernietigingDossier" type="StUF:Datum-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="zaakniveau" type="ZKN:ZaakNiveau-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element name="deelzakenIndicatie" type="BG:Indicatie-e" nillable="true" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdvakGeldigheid" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:tijdstipRegistratie" minOccurs="0"/>
<element ref="StUF:extraElementen" minOccurs="0"/>
<element name="historieMaterieel" type="ZKN:ZAK-historieMaterieel" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="historieFormeel" type="ZKN:ZAK-historieFormeel" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="isVan" type="ZKN:ZAKZKT-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftBetrekkingOp" type="ZKN:ZAKOBJ-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftAlsBelanghebbende" type="ZKN:ZAKBTRBLH-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftAlsGemachtigde" type="ZKN:ZAKBTRGMC-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftAlsInitiator" type="ZKN:ZAKBTRINI-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftAlsUitvoerende" type="ZKN:ZAKBTRUTV-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftAlsVerantwoordelijke" type="ZKN:ZAKBTRVRA-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftAlsOverigBetrokkene" type="ZKN:ZAKBTROVR-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftAlsDeelzaak" type="ZKN:ZAKZAKDEL-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftAlsHoofdzaak" type="ZKN:ZAKZAKHFD-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftBetrekkingOpAndere" type="ZKN:ZAKZAKBTR-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeft" type="ZKN:ZAKSTT-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="heeftRelevant" type="ZKN:ZAKEDC-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="leidtTot" type="ZKN:ZAKBSL-antwoord" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
<attribute ref="StUF:entiteittype" use="required" fixed="ZAK"/>
<attribute ref="StUF:scope" use="prohibited"/>
<attribute ref="StUF:verwerkingssoort" use="prohibited"/>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="GeefLijstBesluiten-ZaakobjectGrp">
<complexContent>
<restriction base="ZKN:ZaakobjectGrp">
<sequence>
<element name="omschrijving" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true"/>
<element name="aanduiding" type="ZKN:Omschrijving-e" nillable="true"/>
<element name="lokatie" type="BG:GeometrieIMGeo-e" nillable="true"/>
<element name="registratie" type="ZKN:ZaakobjectRegistratie-e" nillable="true"/>
</sequence>
</restriction>
</complexContent>
</complexType>
</schema>
    (1-1/1)